Miljöstipendiaten som vill minska livsmedelssvinn

​Nu tilldelas Kristina Liljestrand 50 000 kronor av Renova för sin forskning om grön livsmedelslogistik och förebyggande av livsmedelssvinn. Stipendiet delas årligen ut för att stimulera forskning som syftar till förbättrad återvinning och avfallshantering.


​I Sverige slängs varje år cirka 1 200 000 ton mat, motsvarande 127 kg/person i våra livsmedelskedjor, vilket påverkar miljön negativt genom bland annat dåligt resursutnyttjande. Detta vill chalmersdoktoranden Kristina Liljestrand ändra på med sin forskning om grön livsmedelslogistik – ett ämne som faller miljöföretaget Renova helt i smaken. Kristina tilldelas därför ett stipendium på 50 000 kronor för att fortsätta sina insatser.

– Det som gör livsmedelssvinn både kul och utmanande att studera är att svinnet inte alltid uppstår på samma ställe som orsaken finns. Om mjölken blir dålig hemma i kylskåpet kan det bero på något som hänt längre upp i kedjan, därför är det viktigt för alla som arbetar med livsmedelslogistik att förstå hela kedjan för att kunna minska svinnet. Med min forskning bidrar jag med producenternas och grossisternas perspektiv, förklarar Kristina.

Har hittat sätt att minska miljöpåverkan

Inom ett till två år drar det ihop sig till disputation för Kristina då hon ska presentera sin doktorsavhandling som syftar till att undersöka interaktionen mellan livsmedelslogistik och miljöpåverkan. Hon har genomfört studier både hos producenter och detaljister för att bilda sig en uppfattning om vad det är som orsakar både klimatpåverkan från transporter och allt matsvinn.

– Jag har bland annat tittat på klimatpåverkan från livsmedelstransporter genom en fallstudie av en detaljists importsändningar. Det resulterade i ett beslutsstödsystem som kan hjälpa producenter, grossister och detaljister att förstå hur de kan minska miljöpåverkan i sina olika sändningar genom att veta i vilka fall de bör arbeta med ökad fyllnadsgrad och intermodala transporter, vilket innebär att  mer än ett transportmedel används, berättar Kristina.

Hon har också gjort en fallstudie av en livsmedelsproducent där olika transportflöden analyserades genom att beräkna externa kostnader och transportkostnader för fyra förbättringsåtgärder.

– Jag analyserade fyra åtgärder där logistiksystemen har potential att förbättras. Det första handlar om att i större utsträckning använda sig av intermodala transporter. Dessutom visade studien förbättringspotential genom att öka fyllnadsgraden i transporterna, inta en högre euroklass som reglerar utsläpp samt använda sig av större lastbilar, förklarar Kristina.

Besök i ledande forskningsmiljöer

Tack vare stipendiet får Kristina nu möjlighet att besöka två ledande forskningsmiljöer i Europa som har arbetat mycket med svinnproblematik i livsmedelskedjor. 

– Resorna kommer att ge värdefull input till min studie och hjälpa mig att fokusera på rätt saker. Dessutom är ambitionen att skapa ett internationellt nätverk att samarbeta med i framtiden, säger Kristina.

Härnäst ska hon under Vetenskapsfestivalen i Göteborg presentera sin forskning i Vetenskapsrouletten, där besökarna får träffa forskare i de olika gondolerna i Lisebergshjulet.

– Jag kommer att prata om problematiken med matsvinnet i Sverige, och de ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som följer. Besökarna får höra om min forskning, som förhoppningsvis kan dra ett strå till stacken för att minska matsvinnet, berättar Kristina.


Fakta
Kristina Liljestrand är doktorand vid avdelningen för logistik och transport, institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.


Text och bild: Caroline Örmgård

Sidansvarig Publicerad: on 03 jun 2015.