Skriver bok om miljösmart affärsmodell

​Chalmersforskaren Marcus Linder tilldelas Renovas miljöstipendium 2013. Det offentliggjorde Renova nyligen i ett pressmeddelande. Stipendiet på 100 000 kronor delas ut årligen och syftar till att stimulera forskning inom miljö- och återvinningsområdet. Marcus ska använda pengarna till att skriva en bok om återtillverkning som en miljövänlig och smart affärsmöjlighet och hoppas på så vis kunna sprida idéerna till svenska företag.

Grattis Marcus! Du har tilldelats Renovas miljöstipendium, vad innebär det för dig och din fortsatta forskning?
– Tack, det känns jättekul! Jag kommer att skriva en bok om cirkulära affärsmodeller och fokusera på möjligheter och utmaningar för svenska tillverkande företag att redan från början designa sina produkter för att de ska kunna återanvändas och återproduceras. Personligen innebär det ny inspiration och glädje över att få ett erkännande om att min forskning är viktig.

Varför tror du att just du fick stipendiet?
– Jag tror att det beror på mitt ämnesområde. Jag har under de senaste åren studerat hur små företag som tror sig ha, eller tror sig kunna skapa, mindre miljöpåverkan än sina konkurrenter jobbar strategiskt för att omsätta den potentialen i ökad lönsamhet. Dessutom tror jag även att Renova gillar mitt intresse för återtillverkning, alltså när delar av redan använda produkter utnyttjas i fabrikstillverkning. Det är en metod som skiljer sig från återanvändning i och med att det är komponenter som återanvänds snarare än hela produkter samt att produkten säljs som helt ny från fabriken igen. Det handlar inte heller om återvinning i och med att produktmaterialet inte görs om till nya råvaror utan används i ursprunglig form ett par gånger till.

 Berätta lite mer om vilka forskningsresultat du kommit fram till såhär långt?
– Det är svårt att tjäna pengar på miljöinriktning, åtminstone för små företag. Små svenska bolag som satsar på miljöteknik är klart mindre lönsamma än företag som inte gör det. De företag som det verkar gå bäst för är de vars erbjudanden hjälper kunderna att spara pengar på sikt, samt de vars erbjudanden används av kunden för att arbeta långsiktigt och strategiskt med sin egen utsatthet för miljöfrågor.

Vad gäller återtillverkning är resultaten fortfarande i sin linda. Det enda riktigt genomarbetade resultatet hittills handlar om varför det ofta tar emot att införa cirkulära affärsmodeller för den enskilda entreprenören, detta eftersom att affärsmodeller baserade på återtillverkning många gånger innebär en högre risk än traditionella slit-och-släng affärsmodeller. Detta betyder inte att jag inte tror på återtillverkning som koncept, men jag anser att det första steget i att hitta lönsamma lösningar är att identifiera var problemen finns.

Förutom att slutföra doktorandstudierna blir alltså nästa steg att skriva en bok, kan du utveckla mer vad den kommer att handla om?
– Den kommer att handla om cirkulära affärsmodeller sett ur ett företagsstrategiskt perspektiv. Planen är att boken ska vara skriven så att den känns lättillgänglig och kärnfull. Det finns redan många bra artiklar, rapporter och böcker skrivna om återtillverkning, men en stor del är antingen ganska abstrakta eller skrivna i teknisk jargong med andra forskare som målgrupp. Eftersom att jag tror att återtillverkning är en bra affärsmöjlighet för många svenska företag vill jag passa på att sprida de idéerna till företagen. På sätt och vis är det en möjlighet för mig att försöka ge något praktiskt och värdefullt tillbaka till det samhälle som har bekostat min utbildning.

 
 
Fakta
Marcus Linder är doktorand vid Innovationsteknik, en avdelning vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Han är även verksam vid forskningscentrumet Center for Business Innovation. Marcus planerar att presentera sin doktorsavhandling under hösten 2013.
 
 
 
 
Text: Caroline Örmgård
Bild: Bettina Linder

Sidansvarig Publicerad: ti 21 okt 2014.