Logistik och transport på agendan i Almedalen

​När Chalmers gästade Almedalen var Maria Lindholm från Institutionen för teknikens ekonomi och organisation en av forskarna som deltog i debatterna. Hon var där för att prata godstransporter i städer och hur man uppnår en citylogistik i världsklass.

Maria förklarar att ”Citylogistik i världsklass” är ett mål som satts upp av Stockholm, Göteborg och Malmö, tillsammans med ett antal andra parter för att få upp citylogistik på agendan. Samtidigt har man skapat ett nationellt godsnätverk som kommer att verka för att utbyta erfarenheter och tillsammans aktivt driva arbetet med citylogistik framåt. 

- Målet är att minska utsläppen från godstransporter i stadskärnor med upp till 70 % till år 2030, men det är ännu inte helt definierat hur man når dit. Nästa steg är att skapa en handlingsplan. I mitt föredrag pratade jag om hur komplext det kan vara att förklara vad begreppet egentligen innebär, berättar Maria.

Kunskap och samarbete nyckelfaktorer

För att nå målet framhåller hon kunskap och samarbete som de två viktigaste faktorerna. Hon menar att ett sätt att nå dit för de som kommer att arbeta med frågan är att samarbeta med alla aktörer som har ett intresse av stadens godstransporter. Ett annat sätt är att anställa fler personer med logistikkompetens.
 
- Genom ett samarbete och utbyte av erfarenheter samt diskussion kring problem och möjligheter kan man gemensamt hitta lösningar som fungerar i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet i det nationella godsnätverket öppnar sedan upp för möjligheten att dela med sig av dessa lösningar mellan städerna, säger Maria.

Fullsatt seminarium

Det fullsatta seminariet gästades av både myndigheter och näringsliv, precis som Maria hade hoppats på. Hon tror att seminariet blev en ögonöppnare, att hon visade att citylogistik och godstransporter i staden faktiskt är något som behöver uppmärksammas och arbetas med.
 
- En person som deltog i panelen under seminariet nämnde att "skorna växer ju faktiskt inte i skoaffären och mjölken växer inte i närbutiken". Efter det hörde jag någon i publiken som reflekterade över att hon aldrig funderat över hur varorna kommer till butikerna. Intressant! berättar Maria.

Strålande tillfälle att nätverka

Maria tycker att Almedalsveckan var ett strålande tillfälle att nätverka, hon fick många kontakter som hon hoppas kan leda till nya samarbeten.
 
- Det bästa med Almedalen var själva upplevelsen och det otroligt sociala i hela tillställningen. Alla är där för att lära känna nya människor och sprida sitt budskap. Det var även roligt att se att den fanns ett stort transportintresse under hela veckan, säger hon.
 
Det var första men troligtvis inte sista gången Maria deltar i Almedalen. Besöket gav mersmak och är något hon absolut vill uppleva igen.
 
- Nu vet jag mer vad jag kan förvänta mig och hur jag ska förbereda mig. Jag var där alldeles för kort tid i år. Får jag möjlighet att åka dit nästa år igen ska jag planera bättre vilka seminarier jag vill medverka på, vilka jag vill lyssna på och ha ett tydligare mål för veckan, säger Maria.
 
 
Text: Caroline Örmgård
Bild: Jan-Olof Yxell

Publicerad: ti 10 jul 2012.