Kvalitet i fokus i Almedalen

​Chalmersforskaren Henrik Eriksson är nyss hemkommen efter en snabbvisit i Almedalen där han pratade om kvalitet i allmänhet och inom vård och omsorg i synnerhet. Med sig tillbaka från Gotland har han bl.a. nya kontakter och större förståelse för hur upphandlingsprocesser fungerar.Anledningen till att Henrik besökte Almedalen var att han fick en inbjudan från Kammarkollegiet som ville att han skulle hålla ett föredrag om hur man ska tänka kring kvalitet vid upphandling av vård och omsorg.

- I alltför många fall upphandlar man den leverantör som erbjuder det lägsta priset och tar inte hänsyn till den kvalitet man får på den upphandlade tjänsten. Att det blir så beror bland annat på att det saknas både kompetens och kunskap om vad kvalitet är och hur det kan integreras i upphandlingsprocessen. Mitt föredrag handlade om detta men även om att nyansera debatten om kvalitet i allmänhet, berättar Henrik.

Han förklarar att det behövs mer kunskap om hur kvalitetskriterier kan användas vid upphandling av vård och omsorg. Själv är Henrik verksam vid forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI), och där planerar man att starta upp ett projekt inom just detta område. Ett viktigt syfte med att delta vid Almedalsveckan var att hitta nya möjligheter till samverkan så att forskningen kan bli bättre genomförd men också så att de lösningar som forskas fram så småningom verkligen kommer till användning.

Synas och skapa samverkan

Kammarkollegiet stöder kommuner och landsting vid upphandling, bl.a. genom webbplatsen upphandlingsstodet.se, och är en central aktör när det gäller upphandling av vård och omsorg. De arbetar dessutom aktivt med kvalitetsaspekten eftersom det är ett område som kommuner och landsting vill ha hjälp med. I Almedalen passade Henrik på att lyssna lite extra på vad som sades kring just upphandling.

- Eftersom att jag har forskat på kvalitet inom vård och omsorg och inte så mycket på själva upphandlingsdelen var det väldigt intressant och lärorikt att förstå hur upphandlare tänker och handlar, säger han.

Deltagandet vid Almedalsveckan ledde till ytterligare kontakter med Kammarkollegiet och Henrik menar att eftersom Almedalen har vuxit i betydelse så blir det allt viktigare att synas där och skapa samverkan. Han anser också att det är speciellt viktigt för ”göteborgare” eftersom all makt i normala fall är centrerad till Stockholm.

Mer om Henrik Eriksson

 

CHI - Centre for Healthcare Improvement

 

Text: Annica Eijlinder
Foto: Region Gotland

Publicerad: to 05 jul 2012. Ändrad: må 09 jul 2012