Karl Palmås släpper ny bok på Kulturnatta

​Under Kulturnatta i Göteborg passar chalmersforskaren Karl Palmås på att släppa sin nya bok ”The Hambantota Connection” som han skrivit tillsammans med Jonas Lindberg och Kerstin Hamilton. Boken studerar hur den lankesiska staden Hambantota blivit indragen i ett stort geopolitiskt spel om kontrollen över indiska oceanen och bjuder på ett uttryck för maktskiftet från väst till öst. Den är också ett försök att fånga världen genom att beskriva vad en enda plats kan säga om världen i stort.

​Hej Karl, vad handlar ”The Hambantota Connection” om?
– Boken utgår från ett av mina projekt där jag och Jonas Lindberg, en av mina medförfattare, ursprungligen studerade sociala entreprenörers arbete med att sprida ekologisk odling. Väl på plats i Hambantota var det omöjligt att ignorera att denna plats också är indragen i ett stort geopolitiskt spel om kontrollen över indiska oceanen. Kina bygger nämligen storskalig infrastruktur, som hamn och flygplats, på platsen. Så på ett plan handlar boken om maktspel, om och hur dessa hänger samman med flöden av såväl information som material.

Ni beskriver att "The Hambantota Connection är ett försök att fånga världen, men även en undersökning av hur världen fångas genom fiktion, abstraktion och spekulation". Berätta mer!
– Precis, man kan säga att på ett mer allmänt plan handlar boken om vad en enda plats kan säga om världen i stort. Hambantota sägs representera olika saker - militärstrateger ser den som ett uttryck för en kinesisk plan att bygga hamnar runt indiska oceanen och en samhällsvetare skulle kunna beskriva den som ett uttryck för kapitalismens eller modernitetens framryckande. Sådana sätt att beskriva den "stora bilden" är dock beroende av spekulationer och abstraktioner. Det går inte att helt enkelt "zooma ut" från Hambantota och få med allt. Alltför ofta glömmer vi samhällsvetare att kartan inte är territoriet. Detta har viktiga konsekvenser för hur vi handskas med såväl teori som fältarbete.

Vem vänder sig boken till?
– Den är ett samarbete mellan tre personer som kommer från tre discipliner - fotografi, utvecklingsgeografi och sociologi. Som jag ser det finns det därför många olika potentiella läsare. Exempelvis samhällsvetare som är intresserade av visuella metodiker och uttrycksmetoder och folk från fotosvängen som är intresserade av att se hur samtida dokumentärfoto kan se ut. Dessutom kan boken vara givande för den som vill se ett uttryck för maktskiftet från väst till öst som pågår.

Vilka insikter bjuder boken läsaren på?
– En viktig poäng är att lyfta fram att historien inte på något sätt tagit slut. Efter berlinmurens fall sades det att en viss samhällsmodell vunnit och att det inte fanns några alternativ. Idag ser vi ju hur den kinesiska modellen vunnit anhängare och som europé bör man känna både ödmjukhet och bävan inför detta faktum.

Hur föddes idén till samproduktionen?
– Jonas har besökt Hambantota till och från under drygt tio år och jag hakade på genom att sätta samman en ansökan till ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Kerstin fick upp intresset för platsen eftersom det ligger i linje med hennes tidigare projekt om platser som förändras av globala flöden av kapital, varor och material.

Hur kompletterar ni varandra som författare?
– I samarbetet med Jonas har jag kunnat närma mig den mer kulturgeografiskt inriktade samhällsvetenskapen. Via Kerstin har både jag och Jonas kunnat arbeta mer visuellt och få ett mer öppet anslag än vad man normalt har som samhällsvetare.

Boksläppet är på Hasselblad Center på Kulturnatta - hur firar ni då?
– Vi säger något kort om boken och sedan blir det mingel. Vi smygsläppte och skålade faktiskt lite för boken redan under bokmässan. Det är bra att passa på när stockholmarna är i stan!

Vad händer annars i din forskning just nu?
– Jag avrundar just nu ett projekt på forskningscentrumet Mistra Urban Futures tillsammans med Joakim Forsemalm och Jan Jörnmark. Jag styr sedan alltmer över mot ett EU-projekt som handlar om sociala innovationer som kan lösa urbana utmaningar i Europa.

 

Fakta
Karl Palmås är docent i innovation och samhällsförändring vid avdelningen MORE på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.
 
Boksläppet av The Hambantota Connection äger rum på Kulturnatta fredagen den 10 oktober kl. 19.00 på Hasselblad Center. Det är fri entré och bjuds på förfriskningar.
 
 
 
 
Text: Caroline Örmgård

Sidansvarig Publicerad: on 08 okt 2014.