Storföretagens innovationsarbete gynnas av design thinking

​Nu disputerar Lisa Carlgren med sin avhandling om hur företag kan utveckla sin innovationsförmåga med hjälp av design thinking, ett koncept som bygger på idén att inspireras av hur designers tänker, arbetar och angriper problem. Lisa har tittat närmare på sex stora internationella företag och intervjuat anställda om hur de tolkar konceptet, hur de anser att design thinking används på det egna företaget och på vilket sätt de upplever att det påverkar företaget.


– När man arbetar med design thinking handlar det om att vara öppen för okonventionella idéer, inte ta problem för givna och experimentera med olika lösningar. Men också om att arbeta visuellt med skisser och modeller och att involvera kunder aktivt. Lärande och arbete i tvärfunktionella team är centralt, förklarar Lisa.

Hon berättar att design thinking ofta beskrivs som en dunderkur för företag som vill bli mer innovativa, men att det inte finns några tidigare studier av hur det faktiskt används och vad som händer då. Tillsammans med chalmerskollegorna Maria Elmquist och Ingo Rauth har hon genomfört ett flertal intervjuer på sex stora internationella företag.

– Alla företagen i studien såg på design thinking på olika sätt och därmed användes det också på olika vis. Ibland uppfattades det som ett sätt att tänka, som en kultur, som normer som kan styra arbetet – men också som en konkret process eller ett antal verktyg, säger Lisa.

Ett företag med lång erfarenhet av design thinking

Ett av företagen som studerats är Kaiser Permanente, ett stort sjukvårdsföretag i Kalifornien som har tio års erfarenhet av att arbeta med design thinking som ett inslag i innovationsarbetet. Det var även ett av de första företagen som arbetade tillsammans med IDEO, en designfirma i Silicon Valley som är starkt förknippad med design thinking.

– För tio år sedan hade Kaiser Permanente inget strukturerat innovationsarbete alls. De inledde då ett samarbete med IDEO för att lära sig deras sätt att arbeta med innovation. Man satte samman ett innovationsteam som skapade en innovationsprocess som delvis byggde på design thinking. I varje projekt utforskar teamet vad vårdpersonalen, patienterna och de anhöriga har för behov. Baserat på det underlaget arbetar de intensivt med analogier, brainstorming, att bygga prototyper och spela rollspel – detta gör man tillsammans med en större tvärfunktionell grupp där ett antal olika aktörer involveras. Till slut väljer man ett par idéer som testas, först i liten skala och senare i större experiment där effekterna av de nya arbetssätten mäts. På så sätt kombineras design thinking med metoder för kontinuerlig förbättring, berättar Lisa.

Oväntade positiva effekter

Intervjuerna som genomfördes på de olika företagen visade att upplevelsen av att använda design thinking förde med sig oväntade positiva effekter som påverkar utvecklingen av innovationsförmåga på lång sikt.

– Vi pratar om personlig utveckling och lärande, mer motiverade medarbetare, mindre hierarkiska arbetssätt – vilka sågs som bidragande faktorer till att det blev lättare att attrahera duktiga och kreativa medarbetare, säger Lisa.

Användningen av design thinking ledde också till ökat kundfokus där man tog större hänsyn till kundens behov. Genom att snabbt bygga prototyper och testa dem på kunder gick det att upptäcka dåliga idéer som kunde överges i en tidig fas.

På Kaiser Permanente upplevde man efter lång tids användning av design thinking att en del normer och värden som hindrat innovation började luckras upp och att företagsledningen fått en mer nyanserad bild av innovation som var mer långsiktig.

– Detta öppnade upp för mer utrymme och flexibilitet i innovationsarbetet, vilket i sin tur banade väg för mer radikala lösningar, berättar Lisa.

Skapar olika värde i olika sammanhang

Samtidigt som Lisa i sin avhandling visar att användning av design thinking kan vara ett sätt för företag att bygga innovationsförmåga, så menar hon också att den innovationsförmåga som företaget redan har påverkar användningen av design thinking positivt eller negativt – och därmed också det värde som kan skapas.

Hon argumenterar för en förståelse av design thinking som något som inte ”är” eller som kan mätas oberoende av sammanhang. Istället har hon tydligt sett hur design thinking formas i en organisation och hur det skapar specifikt värde i just det sammanhanget.

– Om man vill förstå hur design thinking skapar värde så är det alltså viktigt att inte se på konceptet isolerat, utan att förstå det i sitt sammanhang, säger Lisa.

 

Fakta
Lisa Carlgren arbetar vid avdelningen för innovationsteknik vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hon är även verksam vid forskningscentrumet Center for Business Innovation. Den 8 november kl. 13.15 presenterar hon sin doktorsavhandling Design thinking as an enabler of innovation: Exploring the concept and its relation to building innovation capabilities och Professor Jeanne Liedtka från University of Virginia's Darden Graduate School of Business är opponent.

 

Lisa Carlgren


Text: Caroline Örmgård

Bild: Nils Kumar

Sidansvarig Publicerad: fr 24 apr 2015.