Löften på webben ska förändra svensk hälso- och sjukvård

​Nu har den internationella framgångssagan Change Day kommit till Sverige med webbplatsen changeday.se som ska samla löften om hur man kan förändra svensk hälso-, sjukvård och omsorg. Förändringen ska ske genom att både organisationer och privatpersoner lämnar löften om vad de själva kan bidra med, exempelvis att ge blod. Forskningsprogrammet Vinnvård är en av initiativtagarna bakom Change Day Sverige och Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers stöttar satsningen som når sin kulmen den 4 juni under Sveriges första Change Day. Men det slutar inte där.


Den internationella rörelsen Change Day har inspirerats av Earth Hour och arrangerades först i Storbritannien 2012. Då var målet att få in 65 000 löften som skulle leda till en bättre hälso- och sjukvård, men i slutändan uppnåddes det dubbla. I Sverige hoppas man på tusentals löften om små och stora förändringar som kan förverkligas.

– Löftena kan handla om att ge blod, att hjälpa någon att uppnå sina mål eller att skicka ett tackkort till vårdpersonalen där man har fått vård. Kanske kommer inte alla förändringar som sker baserade på löftena att synas för allmänheten men tillsammans kan vi se till att svensk hälso-, sjukvård och omsorg tar steg mot att bli bäst i världen, säger Helena Conning, kommunikationsstrateg på Vinnvård och projektledare för Change Day Sverige.

Helena lockades inledningsvis av hur enkelt det är att vara med och bidra för den som vill. Hon menar att det vanligtvis är svårt att skapa engagemang kring mjuka frågor som, i detta fall, förbättringar.

– Men i Change Day finns inga begränsningar, alla kan göra något, i vilken situation man än befinner sig. Att förändra stora organisationer och samhällen är ett arbete som måste få växa fram långsamt och börja inifrån, från patient till sjuksköterska till läkare till politiker, hävdar Helena.

Drar nytta av sociala medier

Framförallt vänder sig Change Day till personer och organisationer verksamma inom hälso-, sjukvårds- och omsorgssektorn i Sverige. Men alla som berörs är välkomna att bidra med löften – patienter, praktiker, politiker och forskare såväl som beslutsfattare. Förhoppningen är att få igång diskussioner om förbättringar och fokusera på vad man som enskild individ eller organisation kan göra.

– Vi använder oss av kraften i sociala medier och tror att underverk kan inträffa genom människors önskan om förbättringar. På vår hemsida kan man lägga upp sitt löfte, med namn eller helt anonymt. Man kan också haka på eller gilla andras löften, förklarar Helena.

Fokus på möjligheter istället för problem

På forskningscentrumet CHI, där man bedriver verksamhetsnära forskning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård, ligger Change Day helt i linje med de initiativ man själva vill göra. Centrumföreståndaren Andreas Hellström tyckte genast att Change Day var ett bra sätt att samla upp medarbetares engagemang och få tillfälle att fokusera på möjligheter istället för problem. Därför har man valt att engagera sig och finansiera satsningen.

– Det här är ett perfekt tillfälle att visa på goda exempel. Det finns många människor därute med bra idéer och som kan visa på möjligheter. Engagemang går inte att köpa och i sociala medier blir det upp till folk själva att engagera sig genom att vilja, gilla och dela, menar Andreas.

Tar steget globalt

Change Day ska arrangeras den 4 juni med celebert besök av de brittiska skaparna. Vinnvård planerar för en givande dag med fokus på alla löften som samlats in. Men det tar inte slut där och då. Löften får fortsätta strömma in under sommaren. Därefter väntar sammanställningar och presentationer av materialet under hösten.

– Vi ska bland annat kategorisera löftena och titta på trender som visar på vilka områden som sticker ut. Vi kommer även göra speciella nedslag och titta på geografiska skillnader – till exempel om engagemanget ser olika ut i olika delar av landet, berättar Helena.

Redan nu är det bestämt att Change Day är här för att stanna. Nästa år satsar man troligtvis på en global Change Day med ambitionen att engagera människor världen runt i förbättringsarbetet.

 
 
Text och bild: Caroline Örmgård

Publicerad: on 26 mar 2014.