PLAN och Chalmers anordnar Forsknings- och tillämpningskonferensen 2017: Två dagar med den senaste logistikutvecklingen i fokus

Brett program. Maria Helmroth, Lindex, och Patrik Jonsson, Chalmers, är två av talarna under PLAN:s forsknings- och tillämpningskonferens 2017, som hålls på Chalmers

Två dagar med den senaste logistikutvecklingen i fokus

​Tuffa logistikutmaningar i modebranschen och lärdomar från tio års arbete med sälj- och verksamhetsplanering på SKF. Det är två av höjdpunkterna i programmet när Chalmers och PLAN samlar akademin och näringslivet under två dagar, för att presentera den senaste utvecklingen och forskningsfronten inom logistikområdet.
​Teori möter praktik på PLAN:s forsknings- och tillämpningskonferens den 25-26 oktober, som i år hålls på Chalmers Tekniska Högskola. Robin Hanson, medarrangör och forskare på Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, pekar på att konferensen ger en översikt av mycket av vad som händer inom logistikområdet i Sverige – både i forskningsvärlden och industrin.
 
– Konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte, en mötesplats där man kan träffa många intressanta och extremt kunniga människor. Jag tycker att vi har ett väldigt spännande och program i år. Bredden är stor: vi har presentationer inom alltifrån sjukvårdslogistik till hamnlogistik, och två intressanta keynote speakers i form av Lars Hultén från Swisslog och Maria Helmroth från Lindex, säger han.

Modebranschen en logistisk utmaning

Maria Helmroth, Central Country Manager på Lindex, inleder konferensen med en inblick i de logistiska utmaningarna inom den snabbföränderliga modebranschen, där varorna har kort livslängd samtidigt som ledtiderna från leverantörerna är långa.
 
Som ansvarig för fördelning och påfyllning av varor i samtliga butiker och försäljningskanaler är det hennes jobb att pricka in rätt varor i rätt antal - till just de butiker och kanaler där kunden befinner sig. En rejäl utmaning, särskilt eftersom det kan handla om mycket små kvantiteter med färger och storlekar i enskilda butiker.
 

"E-handeln ökar på bekostnad av våra butiker. Men den har gett mer än den tagit"

Maria Helmroth, Lindex
 
– Vi har kommit långt i vårt arbete med påfyllning, så att vi inte skickar ut alla varor på en gång utan har snabb påfyllning i butikerna allt eftersom. Vi har också centraliserat våra lager för att vara så effektiva som möjligt kring hur vi allokerar i våra kanaler, säger hon.
 
Ett viktigt mål är att undvika felprognosticeringar, som kan sluta med att en vara reas ut i en butik medan kunden inte hittar den i en annan.
– Kunderna är generellt inte lika trogna som förr, utan köper det de vill ha, på nätet eller olika butiker, utan att tänka så mycket på var de handlar. Det ställer ännu högre krav på att vi har den vara kunden vill ha på rätt plats i rätt tid, säger hon.
 

E-handeln skapar möjligheter

E - handelns intåg innebär stora möjligheter att nå fler kunder, öka försäljningen och förbättra utbud och service. Samtidigt har kunden höga krav på snabb leverans, vilket ställer stora krav på transportsystemen.

Maria Helmroth framhåller också ett annat dilemma:
– E-handeln ökar på bekostnad av våra butiker. Men den har gett mer än den tagit, och vi måste vara med på tåget om vi inte ska tappa våra kunder, säger hon.
 
Att arbeta med hållbarhetsfrågor är något hon anser är en affärsnödvändighet idag. Som exempel nämner hon att Lindex är världens sjätte största inköpare av ekologisk bomull.
– Man måste arbeta med de här frågorna för att vara kvar, det är ett krav från kunderna och samhället. Så det etiska går hand i hand med affären, säger hon.
 

S&OP knyter samman verksamheten 

Patrik Jonsson, professor i supply chain management på Chalmers, lyfter fram en annan viktig process för att lyckas med sin affärsverksamhet. På konferensen kommer han tillsammans med Ulf Andersson, SKF, berätta om erfarenheterna från tio års sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) på företaget. En oerhört komplex och svår utmaning, som samtidigt har lett till stora förbättringar i verksamheten.
 
Många företag kämpar för att få till en fungerande S&OP-process, där hela försörjningskedjan hänger ihop med stöd av månadsvisa planer och prognoser på både sälj- och produktionssidan.
 

"Långt ifrån alla lyckas med S&OP-processen. Det handlar ju faktiskt om att involvera och knyta samman samtliga funktioner och processer i ett företag, och hur enkelt är det?"

Patrik Jonsson, Chalmers
 
– En bra S&OP-process innebär att det du planerar att sälja stämmer överens med det du tillverkar och köper in, så att du utnyttjar dina resurser rätt, säger Patrik Jonsson. Det kan låta självklart, men långt ifrån alla lyckas. Det handlar ju faktiskt om att involvera och knyta samman samtliga funktioner och processer i ett företag, och hur enkelt är det?
 
En svårighet är att de många prognoserna och planerna kräver hantering av stora mängder data, och att satsningen – framför allt inledningsvis – därför slukar mycket resurser. En annan utmaning är att den kommersiella sidan och produktionssidan präglas av olika logiker och drivkrafter.
 
– Här handlar det om att enas. Att skapa en dialog i processen, utvärdera och förstå varandra för att få en konsensus i vilka volymer som ska fram, säger han.
 
SKF påbörjade en omfattande och strukturerad satsning på S&OP-processen för ett decennium sedan, och Patrik Jonsson framhåller att det finns mycket av lära företagets ständigt pågående förändringsarbete på området. Inte minst eftersom företagets storlek med en mängd fabriker, försörjningskedjor och affärsområden skapar en unik komplexitet.
 

Många vinster för SKF 

För SKF:s del är vinsterna tydliga. Bland annat har företaget idag ett strukturerat prognos- och förbättringsarbete, en större transparens, bättre kommunikation med leverantörerna och ett gemensamt resursutnyttjande på tillverkningssidan.
 
Till de företag som ändå tvekar inför komplexiteten i S&OP-processen är Patriks budskap: ta det stegvis.
 
– Alla företag behöver en grundläggande S&OP-process. Det krävs för att skapa balans i utbud och efterfrågan, och för att få alla delar i företaget att hänga ihop. Men hur långt man ska driva processen, det är en annan fråga. Alla företag måste fråga sig vart de vill nå, och vad som är bäst för just dem – för det kan se väldigt olika ut, säger han.
 
Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA: Forsknings- och tillämpningskonferensen 2017

Den 25-26 oktober 2017 bjuder Logistikföreningen PLAN och Chalmers Tekniska Högskola in till forsknings- och tillämpningskonferens i Göteborg. Konferensen ger en överblick över fronten i den svenska logistikforskningen, och i programmet – som är uppdelat i parallella spår - finns bidrag för både näringslivet och för offentlig sektor.
 
Program (anmälan stängd)

Sidansvarig Publicerad: to 19 okt 2017.