Lisa Carlgren är en av tre TME-forskare som har tilldelats Best Paper för sin forskning om Design Thinking
Känner passion för området. ”Design Thinking handlar om glädje, spontanitet och omtanke, och det finns ett starkt människofokus. Det är inte lika vanligt i teknik- och produktionssammanhang, där det ofta handlar mer om effektivitet”, säger Lisa Carlgren.

Prisad forskning skapar ramar för Design Thinking

​Design Thinking är ett managementkoncept på framfart, men har hittills saknat ramar och ett gemensamt språk. Det har TME-forskarna Lisa Carlgren, Ingo Rauth och Maria Elmquist gjort något åt – och prisas nu för sitt arbete.
​Företag som implementerar Design Thinking kan utveckla sin innovationsförmåga genom att inspireras av hur designers tänker, arbetar och angriper problem. Forskarna Lisa Carlgren, Ingo Rauth och Maria Elmquist fastnade för det spännande forskningsområdet för sex år sedan – men insåg samtidigt att metoden saknade ramar, och därmed var svår att få grepp om.
 
– Vi upptäckte snabbt att det fanns nästan lika många sätt att beskriva Design Thinking som det fanns publikationer. Det är problematiskt, för om alla pratar om Design Thinking på olika sätt är det svårt att forska på det, säger Lisa Carlgren.
– Samtidigt tenderar man att se på konceptet som något statiskt, när det egentligen handlar om att konceptet är i ständig förvandling i en organisation genom hur det används och omtolkas.
 
Trion genomförde en bred studie i sex företag med stor erfarenhet av att använda Design Thinking i sitt innovationsarbete. Ett tidigt mål blev att hitta ett språk för att kunna tala om Design Thinking som täcker in olika sätt att arbeta med och förhålla sig till metoden, eftersom några såg den som en grundläggande idé och filosofi, medan andra såg den mer som en process och en verktygslåda.
 
DT1-webbversion.jpg 

"Vi tycker att vi har hittat ett språk som hjälper att förstå båda perspektiven, och gör det möjligt att kunna prata om Design Thinking både som idé och som lokal praktik"

Lisa Carlgren
 
– Vi tycker att vi har hittat ett språk som hjälper att förstå båda perspektiven, och gör det möjligt att kunna prata om Design Thinking både som idé och som lokal praktik, säger hon.
 
Hon tror att forskningsartikeln, som publicerades 2016, kan få betydelse för alla verksamma inom forskningsområdet.
– Den kommer att påverka hur man pratar om Design Thinking, oavsett om man väljer att använda vårt ramverk eller motsätter sig det. För oss har den fått en grundläggande betydelse, och inverkat på hur vi skrivit varenda artikel efteråt. Och vi har hört från andra forskare att de upplever samma sak, säger hon.
 
Den erkända forskningsjournalen CIM, Creativity and Innovation Management journal, har nu uppmärksammat artikeln och utsett den till vinnaren av CIM Best Paper Award 2016.
 
– Det är extremt kul att de väljer vår artikel till Best Paper, eftersom detta är ett område som är så nytt. Det är ett kvitto på att vår forskning har legitimitet, säger Lisa Carlgren.
 
 
Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:

Artikeln Framing Design Thinking: The Concept in Idea and Enactment publicerades 2016, är skriven av Lisa Carlgren, teknologie doktor, Ingo Rauth, teknologie doktor och Maria Elmquist, biträdande professor på Chalmers, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
Forskningsjournalen CIM, Creativity and Innovation Management, har utsett artikeln till vinnare av CIM Best Paper Award 2016. Priset kommer att delas ut på nästa CINet konferens i september 2017, i Potsdam, Tyskland.
 
Om Design Thinking
Design Thinking är ett sätt att förhålla sig till och arbeta med innovation och komplexa problem som inspireras av designpraktik. Viktiga delar är ett användarcentrerat perspektiv med fokus på djup förståelse av outtalade behov, att utforska och omformulera problem innan man försöker lösa dem, mångfald och diversitet, och ett visuellt och experimentellt arbetsätt där man skapar prototyper (skisser, mock-ups, rollspel) som testas med användare i snabba iterationer. Flera av de underliggande metoderna och tankesätten är inte nya i sig, men Design Thinking utvecklades som managementkoncept i USA under tidigt 2000-tal, och har tagit fart i Sverige under de senaste åren.
Thisisdesignthinking.net

Mer om Design Thinking på Chalmers
Sedan tre år finns en valbar kurs i Design Thinking för mastersstudenter på Chalmers där studenter lär sig metoden projektbaserat i samarbete med företag (TEK495).

Läs mer: Med passion för nya ideer – artikel om Innovation Playground, workshops om Design Thinking för näringslivet, anordnade av Chalmers.

Så kan Design Thinking beskrivas, enligt Carlgren, Rauth och Elmquist:
Modellen visar de fem teman som kännetecknar Design Thinking, som kan manifesteras i "Principles-mindsets", "Practices" och "Techniques".
Publicerad: fr 28 apr 2017. Ändrad: to 11 maj 2017