Ny syn på ledarskap engagerade i Almedalen

​Det finns många forskningsresultat som stöder teorin att engagerande och förtroendeskapande ledarskap är kopplat till högre vinster, ökad innovation och bättre hälsa. Men om det finns så många positiva effekter, varför leds inte alla organisationer på det sättet? Tobias Fredberg på Chalmers har funderat kring den frågan i sin forskning om hur organisationer engagerar anställda och omvärlden. I Almedalen pratade han med bland andra Chalmers rektor Karin Markides och Malin Ripa från AB Volvo om utmaningar och nyttan med ett sådant ledarskap.

Varför deltog du i samhällsdebatten i Almedalen?
- Jag tycker att det är viktigt att delta i samhällsdebatten i allmänhet. Almedalsveckan är en smältdegel med politiker, lobbyister, företagsrepresentanter, akademiker och andra intressegrupperingar på en och samma plats och är det mest intensiva och uppmärksammade sammanhang som finns i Sverige för att debattera samhällsfrågor. Det är enormt mycket som händer på en väldigt liten yta under en relativt kort tid.

Vilka seminarier medverkade du i?
- Jag organiserade och modererade ett seminarium som hette ”Hur bygger vi fler företag med högre ambitioner?” tillsammans med Chalmers rektor Karin Markides, Malin Ripa från AB Volvo, Marie Nygren som är vice VD på Systembolaget, Lars Wärngård från forskningsrådet FAS, och Axel Darvik, tidigare student på Chalmers Entreprenörsskola, nu kommunfullmäktigeledamot i Göteborg för Folkpartiet. Ambitionen med seminariet var att försöka få fram olika synvinklar på hur man gemensamt kan bidra till att bygga företag som har högre förtroende och som engagerar fler.

Jag pratade också vid seminariet ”Ledarskap med fokus på VARFÖR – en avgörande pusselbit för hållbar utveckling?”, som arrangerades av företaget i4 Succeed Global tillsammans med E.On.

Vad pratade du om?
- Vid det första seminariet lyfte jag fram att det finns många oerhört bra skäl till att företag bör ledas på sätt som skapar högt förtroende och stort engagemang hos sina anställda. Den typen av företag är mer innovativa, personalen mår bättre och verksamheten är mer lönsam. Samtidigt menar många anställda i västvärlden att de inte känner sig engagerade i sitt jobb och inte litar på företagen eller ledningen. Så frågan är varför? Om det nu är så självklart att man tjänar på att leda med förtroende och engagemang – varför gör inte alla det då? Svaret är naturligtvis att det är krångligt och svårt. Efter att jag visat på ett par resultat från vår forskning, så diskuterade övriga deltagarna hur de såg på frågan och hur de försökte lösa utmaningarna i sina respektive sammanhang.

På eventet som organiserades av E.On talade jag kort om vikten av att ha ett starkt syfte för sin verksamhet och utmaningarna med att omsätta det i verkligheten, men också om de positiva effekter man kan få om man lyckas.

Varför är det viktigt att Chalmers syns och hörs i Almedalen?
- Det är av central betydelse att forskare och andra representanter från akademin har nära kontakt med beslutsfattare och opinionsbildare i många olika delar av samhället. Eftersom många viktiga personer i den svenska samhällsdebatten är på plats i Almedalen är det ett utmärkt tillfälle att träffas och diskutera, både formellt och informellt.

Nämn tre höjdpunkter från Almedalsveckan!
- Vi fick mycket positiva kommentarer om seminariet om företagsengagemang och förtroende, vilket förstås är oerhört roligt. Det var väldigt intressant att diskutera gemensamma frågor med flera viktiga personer under mycket informella former. Jag hoppas och tror att det kommer att leda till givande samarbeten i framtiden. Innan jag åkte till Gotland hade jag bestämt mig för att försöka träffa ett antal personer som jag gärna vill ha en kontakt med och jag lyckades till slut. Den sista på min lista träffade jag på Landvetter precis när jag hade landat.

Planerar du att medverka även nästa år?
- Jag deltar gärna i Almedalsveckan 2014! Förutom att arrangemanget skapar utrymme att argumentera för sina ståndpunkter, ger det även möjlighet att knyta samman människor som man vill jobba med eller som kanske behöver träffa varandra. Det är också ett gyllene tillfälle att möta nya personer som man inte hade träffat annars.

Webbteve från Almedalen

CSR Sweden/CSR TV: Vi måste börja nästan överallt

 

Fakta: Tobias Fredberg är docent vid avdelningen Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) på institutionen Teknikens ekonomi och organisation.

Tobias Fredberg

Teknikens ekonomi och organisation

 

Text: Annica Eijlinder
Bild: J-O Yxell, Torgil Störner

Sidansvarig Publicerad: to 11 jul 2013.