Minskad miljöpåverkan genom smart transportmetod

​Forskaren Joakim Kalantari lägger i dagarna fram sin doktorsavhandling där han tittar på hur man kan utforma och analysera godstransporter för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Han fokuserar på en metod som kallas överlagring vilket innebär att man kombinerar två eller flera befintliga system till endast ett system. Resultatet blir en variant som fungerar bättre än vad de olika systemen gör var för sig. Med hjälp av metoden kan fraktföretag köra gods med färre lastbilar och på så vis minska miljöpåverkan genom mindre utsläpp och buller.Joakims forskning handlar om att undersöka hur en viss typ av nätverk för transporter av gods kan kombineras ihop med en annan typ i en ”lager på lager-modell” för att öka effektiviteten. Med effektivitet menas i det här fallet färre antal lastbilar som åker färre mil på vägarna men ändå transporterar lika mycket gods eller till och med mer. Det i sin tur bidrar till positiva miljöaspekter i form av minskade utsläpp, buller och trafikfara.

- Genom att analysera utformningen av olika sätt att frakta gods och genom utvärderingen som vi har genomfört i projektet ser vi att det går att få ut mer nytta från transporterna med samma eller mindre mängd resurser, utan att tumma på kvaliteten, berättar Joakim.

Ökad möjlighet att utnyttja hela lastbilens kapacitet

Han har undersökt hur kombinationen av ett direktleveransnätverk och ett navnätverk kan överlappa varandra, det vill säga ”överlagras”. I ett direktleveransnätverk körs gods direkt från avgångsorten till slutdestinationen, på samma sätt som exempelvis en expressbuss hos Västtrafik kör från punkt A till punkt B utan stopp. Ett navnätverk däremot är ett nätverk där allt gods, oavsett destination, först åker till en samlingspunkt, ett nav, och sen vidare till sin slutdestination. Det kan jämföras med när man skickar ett brev via posten som då mellanlandar i postens sorteringscentral innan det skickas ut till mottagaren. Joakim har studerat vad som händer när man kopplar samman dessa två system och hur de drar nytta av varandra.

- Om en lastbil inte är full åker den inte iväg till sin slutdestination som vid en direktleverans utan den åker via navet. Då kan den dels ta med sig gods som ska till andra destinationer till navet och dels plocka upp mer gods på navet. På så vis utnyttjas lastbilens kapacitet bättre och det kommer att leda till att färre lastbilar behövs. Genom att använda sig av överlagringsmetoden kan de skicka med små mängder gods i en stor lastbil om utrymme finns och därmed spara in resurser och minska miljöpåverkan, förklarar Joakim.

Fördel för Göteborgsregionen

Praktiskt sett innebär den här modellen med olika lager som samverkar inga fysiska förändringar utan det handlar enbart om hur godset styrs. Resultaten från Joakims forskning visar på att det går att spara åtminstone 10 % av resurserna och modellen går att införa utan att det krävs några stora nyinvesteringar för företagen.

- Det här gör att det finns möjlighet att sköta hanteringen av gods via ett nav, även i de transportnätverk som egentligen inte är uppbyggda på det viset. Och det är en viktig fördel för en sådan region som Göteborg som är ett av Skandinaviens största godsnav, säger Joakim.

Projektet, som finansierats av VINNOVA och Logistik- och transportstiftelsen (LTS), har genomförts genom olika simuleringar och de data som har använts som underlag kommer från ett stort globalt logistikföretag. Joakim berättar att några av de främsta intressenterna av forskningsresultaten är företag som hanterar sin egen distribution, men även de som är verksamma inom stora nätverk och transporterar omfattande mängder gods kan ha stor nytta av slutsatserna i projektet.
 
- I ett vidare perspektiv kan överlagring användas i många olika sammanhang och behöver inte handla om just transporter som i mina studier, anser Joakim.

Omsätta kunskaper i praktiken

Efter tiden som doktorand är Joakim nu främst intresserad av att komma ut i industrin eller näringslivet för att få möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken, men också för att kunna samla på sig uppslag om problem och underlag för ny, spännande forskning. Allra först ska han dock ägna sig åt uppdragsforskning.
 
- Jag tror att idén att kombinera befintliga system som kompletterar varandra kommer att visa sig som en framkomlig väg för att lösa många praktiska problem. Så oberoende av om jag fortsätter att forska eller är verksam inom industrin eller näringslivet kommer det här synssättet nog att följa med mig. Utöver det så är det nu man har som mest uppslag kring vilka nya studier man vill göra, förklarar Joakim.

 

Joakim Kalantaris profilsida >>

Läs mer i avhandlingen Foliated Transportation Networks - Evaluating feasibility and potential >>

 

Fakta:
Joakim Kalantari har bedrivit sin forskning på Avdelningen för logistik och transport vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation. Han presenterar sin avhandling den 4 december klockan 10 i Vasa A, Vera Sandbergs allé 8, karta.

 

Text: Annica Eijlinder
Foto: Fotograf Oscar Mattsson

Publicerad: må 26 nov 2012. Ändrad: to 06 dec 2012