Joakim Aspeteg
Joakim Aspetegs forskning visar hur viktiga intermediärer är för att solceller och vindkraft skall kunna spridas i större skala. Nu har han presenterat sin licentiatuppsats.

Mellanhänder viktiga för att sprida förnybara energitekniker

​Vad krävs för att spridningen av solceller och vindkraft ska ta ordentlig fart? Joakim Aspeteg har granskat mellanhänders roller, och konstaterar att de är centrala i omställningen till ett förnybart energisystem.
​Hur är olika mellanhänder, till exempel konsulter och projekteringsbolag, involverade i spridningen av sol- och vindkraftsteknik? Vilka aktiviteter utför de och hur skapar de värde? De här frågorna har de senaste åren stått i fokus för Joakim Aspeteg, doktorand på Chalmers, som nu har presenterat sin licentiatuppsats, The raison d'être of diffusion intermediaries in solar and wind power in Sweden.

Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

För att ställa om till ett förnybart energisystem är det centralt att det finns aktörer som bidrar till spridningen av olika förnybara energitekniker. Startpunkten för min forskning är att vi vet att teknologierna är utvecklade och att det finns aktörer som sprider dem, men inte mycket mer än så. Det innebär att det behövs mer kunskap, särskilt om de mellanhänder som är involverade i spridningen.


Den här typen av mellanhänder har inte uppmärksammats i tidigare forskning, däremot har andra typer av mellanhänder studerats. Det här har lett till att många olika aktiviteter, funktioner och roller har identifierats, men utan någon distinktion mellan vilka aktiviteter som utförs i rollen som intermediär (mellan minst två andra parter) och vilka aktiviteter som utförs direkt gentemot en kund. Därför har det varit viktigt för mig att försöka förstå det allra mest grundläggande: varför existerar denna typ av intermediär? Som en följd av denna fundamentala fråga har utgångspunkten varit att studera vilka aktiviteter de utför i implementeringsprojekt och sen försöka förstå vilka av dem som utgör intermediering.

Hur bidrar din forskning till att möta utmaningarna?

Den belyser hur viktiga intermediärer är för att solceller och vindkraft skall kunna spridas i större skala, och sätter fokus på vilka specifika aktiviteter som de utför.
 
Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

Jag hoppas att fler intressenter ska inse hur centrala dessa aktörer är för omställningen till ett förnybart energisystem. Jag hoppas också kunna visa vilket värde de tillför i enskilda implementeringsprojekt genom att agera mellan diverse aktörer och köpare av sol- och vindkraftsanläggningar.
 
Textsammanställning: Ulrika Ernström
 

Forskar om omställningen till ett förnybart energisystem

Joakim Aspeteg är doktorand på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Miljösystemanalys. Hans forskning fokuserar på intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem.
 
Läs mer om Joakim Aspeteg

Publicerad: må 17 jun 2019. Ändrad: må 17 jun 2019