Silicon Valley och UC Berkeley nästa för I-studenter på Chalmers

Silicon Valley och UC Berkeley nästa för I-studenter på Chalmers

​I Kalifornien finns UC Berkeley, ett av världens främsta universitet. Här ligger också it-världens epicentrum Silicon Valley. I sommar får 37 Chalmersstudenter uppleva bägge, när ett mångårigt studentutbyte går in i en ny fas.
​Projektarbeten med nordiska startup-bolag. Studentliv på välrenommerade University of California, Berkeley. En chans att inspireras och lära av framgångsrika företag i Silicon Valley. För Vi Hoang, ordförande i Chalmers Berkeleystyrelse, känns de väntande upplevelserna i Kalifornien svårslagna.
– Jag tror det kommer bli en väldigt värdefull sommar, som verkligen ger oss studenter en möjlighet att spetsa våra kunskaper, säger hon.
 
Utbytet, som startades av Hans Björnsson, har pågått sedan slutet av 1980-talet och har vartannat år inneburit att  ett fyrtiotal Chalmersstudenter på Teknikens ekonomi och organisation kunnat få inspiration, kunskap och nya erfarenheter under en sommar på den amerikanska västkusten.

Projekt med startup-bolag

I år har Marcus Holgersson - forskare på Teknikens ekonomi och organisation och just nu gästforskare på UC Berkeley – tagit över ansvaret för sommarutbytet. För årets 37 utbytesstudenter, som läser år tre eller fyra på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi, har upplägget vässats ytterligare.
 
Tidigare har studenterna drivit projekt för svenska företag under utbytet, men nytt för i år är ett fokus på just startup-bolag. Satsningen, som sker tack vare ett bidrag från Stenastiftelsen på drygt en halv miljon kronor, innebär att studenterna genomför sina projekt i samarbete med nordiska startups verksamma i Silicon Valley.

"Det här ger erfarenheter för livet"

Vi Hoang, I-student

Vi Hoang ser många fördelar med upplägget.
– Det är väldigt kul att få jobba med startups. Att få vara med från början och se hur bolagen växer är spännande, särskilt på en plats som Silicon Valley, säger hon.
 
Denna sommar blir också studentlivet annorlunda. Från och med i år blir studenterna inskrivna på universitetet, bor på campus och får möjlighet att läsa valfria kurser.
– Det ska bli roligt att få uppleva det riktiga studentlivet och läsa tillsammans med andra Berkeleystudenter. På Berkeley finns möjlighet att läsa kurser som inte finns på Chalmers så man kan verkligen utöka sina kunskaper, säger Vi Hoang, som själv valt att studera konflikthantering, förhandlingar och en kurs i sociala medier.

Inspiration i Silicon Valley 

Hon ser fram emot studiebesöken på världsledande företag i Silicon Valley, och tror att resan kommer innebära en unik möjlighet att knyta kontakter inför framtiden.
 
– Vi får studera på ett av världens bästa universitet, får möjlighet att jobba för startup-bolag i en intressant miljö och får dessutom uppleva en annan kultur. Det ger erfarenheter för livet, säger hon.
 
Hon får medhåll av Marcus Holgersson.
– Sommarprogrammet kan ge flera viktiga resultat. Studenterna får chans att studera i en internationell miljö vid ett av världens främsta universitet. De kommer få inblick i hur det är att driva startups i Silicon Valley och de kommer få med sig erfarenheter från intressanta föreläsningar vid de framstående teknikbolagen. Men viktigt är ju också att de får erfarenhet av en annan kultur och andra sätt att tänka, säger han.

Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA: Chalmers utbyte med UC Berkeley

Sommarprogrammet vid UC Berkeley sträcker sig över hela sommaren och erbjuds vartannat år. I år reser 37 studenter vid Teknikens ekonomi och organisation som läser år tre eller fyra på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Utbytet finansieras av Chalmers och ett bidrag från Stenastiftelsen täcker i år en stor del av studenternas merkostnader för resa och uppehälle.
 
Läs mer om utbytet här: Chalmers Berkeleykommitté
Läs bloggen: blog.berkeleychalmers.se
Läs mer om programmet Industriell ekonomi
Läs med om masterprogrammen på Teknikens ekonomi och organisation
 

Publicerad: fr 10 mar 2017. Ändrad: to 29 jun 2017