Chalmers inviger staty av första kvinnan i Sverige som blev ingenjör

​För drygt hundra år sedan blev Vera Sandberg den första kvinnan i Sverige som tog ingenjörsexamen. Nu har Chalmers tekniska högskola  uppmärksammat henne med en staty. Konstverket är Chalmers första – och Göteborgs tredje – skulptur av en namngiven historisk kvinna.
– Vera Sandberg är en förebild för alla, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson
H​ur var det att studera på Chalmers i början av förra seklet, som ensam kvinna bland 500 män? Vi kommer aldrig säkert få veta, men en sak står klar: Vera Sandberg hade modet att bryta normer och gå sin egen väg, och hon banade väg för en breddning av ingenjörsrollen.
 
2017, i samband med att Chalmers uppmärksammade 100-årsdagen av Vera Sandbergs examen, föddes tanken om att ta fram en konstinstallation till hennes minne. Den 13 juni invigdes Jan Cardells verk Veras laboration, en bronsstaty med ljussättning och rörliga delar som illustrerar Vera Sandbergs arbete i laboratoriet på Chalmers.
 
– Vi tycker att den första kvinnan i Sverige som blev ingenjör förtjänar att uppmärksammas. Vera Sandberg är en förebild för alla, ett gott exempel på en person som vågar utmana det som betraktas som normalt och som är beredd att gå före och följa sitt intresse, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.
 
Konstverket innebär att Vera Sandberg åter igen blir unik. Statyn är Chalmers första – och Göteborgs tredje – skulptur av en namngiven historisk kvinna på offentlig plats.

”Vera Sandberg är en förebild för alla, ett gott exempel på en person som vågar utmana det som betraktas som normalt”

Stefan Bengtsson, Chalmers rektor

Statyn är placerad i Vera Sandbergs allé, nära Kapellplatsen i Vasaområdet på campus Johanneberg. Området är navet i Chalmers satsning på innovation och entreprenörskap, där verksamheter som Chalmers Entreprenörskola, Chalmers Ventures, Stena center, mötesytan Veras gräsmatta samt institutionen för teknikens ekonomi och organisation håller på att samlas.
 
Maria Elmquist, prefekt på institutionen för teknikens ekonomi och organisation och en av initiativtagarna till statyprojektet, hoppas att Vera Sandberg kan inspirera fler unga att satsa på en framtid inom teknik och naturvetenskap. Och att följa sina drömmar.
 
– Vera Sandberg representerar en person som vågade göra något annorlunda, vågade bryta normer och se nya möjligheter – jag ser henne som en entreprenör! Att Vera Sandberg inte lät sig hindras av att hon var den enda kvinnan bland Chalmers teknologer i sin årskull, gör henne viktig att uppmärksamma. Att se mångfald i representationen är viktigt för universitetets och samhällets utveckling, säger Maria Elmquist.
 
Vera Sandberg växte upp i Blekinge, där hennes mor drev familjens pappersbruk efter sin far. Hon var mycket intresserad av kemi, och när hon som 19-åring 1914 sökte till Chalmers kemiutbildning lär hon ha fått tentera sig in på utbildningen – medan hennes manliga studiekamrater antogs på sina betyg.

”Vera Sandberg representerar en person som vågade göra något annorlunda, vågade bryta normer och se nya möjligheter – jag ser henne som en entreprenör”

Maria Elmquist, prefekt, Chalmers

Hur just Vera Sandberg hade det under sin studietid vet vi inte mycket om, men för alla Chalmersstudenter vid denna tid präglades studierna av hårda krav och fullmatade dagar med obligatorisk närvaro. Efter sin examen jobbade Vera Sandberg på Skandinaviska Raffinaderiet i Partille, Oljefabriken i Karlshamn, Helsingborgs Gummifabrik och Sieverts kabelverk i Sundbyberg. 1937 gifte hon sig med en änkeman som hade fem söner, och avslutade därmed sin yrkeskarriär.
 
När Chalmers rektor Stefan Bengtsson gör en historisk tillbakablick konstaterar han att mycket har hänt sedan tiden då Vera Sandberg studerade på Chalmers.
 
– 1917 när Vera Sandberg tog sin examen gällde inte allmän och lika rösträtt vare sig för kvinnor eller män i Sverige. Vid den tiden hade Chalmers cirka 500 studenter och Vera var den enda kvinnan. Idag är cirka en tredjedel av Chalmers studenter kvinnor. Vi har kommit en bra bit på väg, men arbete kvarstår innan vi är framme, säger han.
 
Text: Ulrika Ernström

”Veras Laboration” Göteborgs tredje skulptur av namngiven historisk kvinna

  •  2017 fick fem konstnärer i uppdrag att ta fram förslag till en konstinstallation på Chalmers för att uppmärksamma Vera Sandberg, den första kvinna i Sverige som tog ingenjörsexamen. Chalmers valde Jan Cardells ”Veras laboration”. Statyn står nu i Vera Sandbergs allé, nära Kapellplatsen.
  • Konstverket – som invigdes den 13 juni 2019 – är Chalmers första och Göteborgs tredje skulptur av en namngiven historisk kvinna på en offentlig plats. De andra två är författaren och poeten Karin Boye, vars staty står utanför Stadsbiblioteket, samt Johanna Hedén, vars byst står utanför Östra Sjukhusets kvinnoklinik. Hedén var barnmorska och Sveriges första kvinna som formellt utbildades till kirurg.
  • ”Veras laboration” är en bronsstaty med ljus och rörelse, som avbildar Vera Sandberg i en laborationssituation. Statyn är sammanlagt fyra meter hög, inklusive en två meter hög sockel. "Jag ville avbilda Vera i hennes arbetssituation, och tycker att hon representerar ett möte mellan dåtid och nutid​", sa Jan Cardell under invigningen.
  • Många av Chalmers alumner och vänner har lämnat donationer till statyn, till ett värde av sammanlagt runt en halv miljon. Chalmers ägarstiftelse har gått in med en lika stor summa. Bland donatorerna finns studenter, släktingar till Vera Sandberg, Dan Sten Olsson, alumner som Rune Andersson (genom Mellby gård) och flera företag.

Sidansvarig Publicerad: ti 25 jun 2019.