Robin Teigland

Följer transformationen. "Något fundamentalt är på väg att hända med hur vi organiserar och försörjer oss", säger Chalmers nya professor Robin Teigland, som forskar om hur nya teknologier omvandlar samhället.

​Foto: Hiba Fawaz

”Vi är på väg in i en ny värld”

Vi står inför den fjärde industriella revolutionen. Digitaliseringen och nya teknologier kommer att omvandla samhället, hur vi lever och arbetar. Chalmers nya professor Robin Teigland forskar med passion om den transformation som är på väg, och ser både möjligheter och svåra etiska dilemman.
​Johnny Cash strömmar ur högtalarna. Robin Teigland, född i Connecticut och uppväxt i Nashville, håller installationsföreläsning på Chalmers och spelar ”I walk the line”. En symbol för sin egen balansgång mellan teori och praktik, och tron på vikten av att bygga broar mellan teknologin och samhällsutvecklingen.

Hon letar ständigt efter signaler, säger hon, för att försöka förstå vart vi är på väg.

– Något fundamentalt är på väg att hända med hur vi organiserar och försörjer oss, hur våra resurser knyts samman för att skapa värde i samhället. Vi måste förstå de nya teknologierna, hur vi tar dem till oss och hur de påverkar samhället i stort, säger hon.

Sedan slutet av 2018 är Robin Teigland Chalmers nya professor i ”Management of Digitalization,” med hemvist på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. En vecka efter sin installationsföreläsning lutar hon sig framåt i fåtöljen på sin nya arbetsplats och slår ut med armarna:

– I just love being here!

I sina livliga resonemang faller Teigland då och då in i engelskan, och en lätt brytning på norska vittnar om hur hennes nyfikenhet har tagit henne runt världen. Hon genomförde sin grundutbildning vid Stanford University, the Wharton School och University of Pennsylvania, och har bland annat jobbat i oljebranschen i Chile, med riskkapital i Silicon Valley, som entreprenör i Norge och som konsult i Sverige och Spanien.

1996 - samma år som ”internetpaketet” blev årets julklapp - återvände Robin Teigland till forskarvärlden vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon doktorerade och så småningom blev professor. Genom åren har hon utvecklat sina forskningsintressen inom digitalisering, sociala nätverk och strategi, med fokus på hur teknologier som 3D-printing, artificiell intelligens, blockkedjor och smart robotik utmanar samhällets strukturer.

När hon fick erbjudandet om en professur på Chalmers inom det område hon älskar, kunde hon inte säga nej. Här ser hon oändliga möjligheter, både i staden och via den plattform som universitetet erbjuder.

– Vi är på väg in i en ny värld, där digitaliseringen går in i en ny fas. Det kräver en stark brygga mellan teknologin, industrin och det offentliga. Här ligger Chalmers i framkant, dessutom finns ledande svensk industri här i Göteborg. Det är otroligt spännande att vara mitt i allt som sker här, med autonoma fordon, ”smart cities” och alla satsningar på AI, säger hon.
 

”Varenda bransch kommer att förändras, och företag som inte klarar att anpassa sig kommer att gå under förr eller senare”

Robin Teigland, Chalmers

Robin Teigland intresserar sig för skärningspunkten mellan strategi, teknologi, innovation och entreprenörskap. En röd tråd i hennes forskning är hur informella nätverk uppstår och underlättas av ny teknologi. Intresset väcktes på allvar under doktorandstudierna, när hon upptäckte hur programmerarna på it-konsultbolaget Icon Medialab hellre vände sig till konkurrenterna i digitala nätverk utanför företaget för att bolla idéer och få svar på frågor.

– Idag finns otroligt många informationskällor, och 70 - 80 procent av allt arbete sker i informella nätverk. Ändå fokuserar vi fortfarande på formella organisationer och processer, trots att företagens gränser luckrats upp, säger hon.

Men förändringen är på väg. Enligt Robin Teigland står vi inför den fjärde industriella revolutionen, där affärsmodeller och det traditionella sättet att organisera företag håller på att omvandlas. Hon ser en arbetsmarknad som allt mer kommer att präglas av tillfälliga jobb, ”digitala nomader” och nätverk, eftersom teknikutvecklingen gör det möjligt att resa och arbeta över hela världen.

Det kräver en större flexibilitet hos företagen – och en transformation från hierarki och centralisering mot organisationer präglade av decentralisering och autonomi.

– Varenda bransch kommer att förändras, och företag som inte klarar att anpassa sig kommer förr eller senare att gå under. Allt som gör att människor sitter fast är problematiskt; låsta roller, fysiska kontor. Vi kommer att behöva jobba mer projektbaserat, utan fasta strukturer, och med bottom-up-styrning istället för top-down. I den snabba samhällsutveckling vi har idag behöver företag ännu tydligare utgå från behoven i samhället, och i sin organisation fungera mer som ”open source communities”, säger hon.

Robin Teigland pratar om hur företag som Uber och Airbnb har rört om bland traditionella affärsmodeller. Hon visar bilder på ett japanskt hotellföretag som nästan uteslutande låter robotar sköta hotellen. Och hon berättar om Automattic, miljardföretaget bakom Word Press, som har 800 anställda över hela världen - men inga kontor. 

– Digitalisering och AI förändrar hur vi ser på arbete och arbetskraft. Vi har ingen aning om var våra jobb kommer att finnas om 10-15 år. Därför blir det allt viktigare att människor klarar att ta till sig nya kunskaper. Vi måste fokusera på livslångt lärande och tänka nytt kring våra utbildningssystem, säger hon.

Teigland vill se mer praktiskt baserade utbildningar, som utmanar studenterna och tydligare kombinerar teori med praktik. Mycket handlar om att skapa ett entreprenöriellt tankesätt, menar hon.

– Vi kan inte ha ett utbildningssystem där vi talar om för studenterna vad de ska göra. Vi behöver lära dem att se möjligheter, se resurserna i ett nätverk. Det behövs fler kurser online med riktiga problem att lösa här och nu, så att kunskapen kan appliceras direkt. Vi måste låta studenterna komma ut i verkligheten, säger hon.

Efter en kort tid på sin nya arbetsplats är idéerna redan många. Robin Teigland skulle gärna se utbildningsprogram med fokus på marint entreprenörskap, och hoppas kunna utveckla AI som verktyg och forskningsmetod på institutionen. Hon har också blivit inbjuden i diskussioner med RISE och Göteborgs universitet om att tillsammans med Chalmers skapa ett kompetenscentrum inom blockkedjeteknik.

RobinTeigland_-textbild.jpg

”Digitalisering och AI förändrar hur vi ser på arbete och arbetskraft. Vi har ingen aning om var våra jobb kommer att finnas om 10-15 år”

Robin Teigland, Chalmers

Den tekniska utvecklingen och dess omvandling av samhället innebär många möjligheter, framhåller Teigland, men också utmaningar och svåra dilemman. I en värld som blir allt mer digitaliserad ökar vår spårbarhet, och därmed möjligheten till övervakning och kontroll av medborgarna. Och hur ska vi hantera de etiska aspekterna av genmodifiering, kloning eller frågan om gränsen mellan människa och maskin när vi kan operera in chip i kroppen?

– Till vilken grad ska teknologin komma in, där vi inte själva kan agera? På vilket sätt och hur mycket kommer vi att styras av algoritmer? Det kommer dyka upp många sådana här frågor, som vi inte ens ser än, säger hon.

En annan utmaning är hur AI, automatiseringen och digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i vår globaliserade värld, och gör att många jobb försvinner.

– Det som sker är att lönerna pressas ner, för robotar kostar mindre än anställda. Självkörande fordon förändrar transportbranschen, och i USA ser vi just nu Amazons utveckling och hur Walmart och många köpcentrum försvinner – och därmed mängder med jobb runtomkring, säger hon.

Robin Teigland ser en växande klyfta mellan de som hänger med i teknikutvecklingen och klarar att ställa om – och de som hamnar efter.

Nyligen mötte hon själv ett tydligt exempel – och viljan att göra något åt saken har nu lett henne in på en väg som social entreprenör. Gnistan tändes i Peniche, Portugal, dit Robin Teigland kom för att vågsurfa. Hon upptäckte förfallet i den tidigare så blomstrande fiskebyn, där utfiskning, ett nedsmutsat hav och konkurrensen med det storskaliga fisket hade slagit undan benen för hela fiskeindustrin, och lämnat befolkningen utan framtidstro.

Robin Teigland såg möjligheterna, alla outnyttjade resurser, sammanhållningen och viljan bland befolkningen att starta om. Och hur ny teknologi kunde hjälpa till att nå en förändring.

Nu har hon startat ”Peniche Ocean Watch”, ett nav för marin teknologi som ska hjälpa fiskesamhället att komma på fötter igen. Delar av hennes familj är involverade i projektet, som bygger nätverk med lokalbefolkningen, närliggande universitet och myndigheter, men också turister och ”digitala nomader” som befinner sig i området. Målet är att tillsammans hitta innovativa lösningar på samhällsproblem, och bli ”The Silicon Valley of Ocean Tech”. En rad aktiviteter är redan igång, exempelvis ska fiskebåtarna få nytt liv och med hjälp av undervattens-drönare rensa skräp från havsbottnen.

– Vi måste se vilka resurser och kunskaper som finns, som vi kan bygga vidare på. Jag vill höja den digitala kompetensen, och väcka det entreprenöriella tänket i Peniche. Vi har ingen aning om vart detta tar vägen, men vi måste börja någonstans, säger hon.
Robin TeiglandRobin Teigland tycks hitta möjligheter och samarbeten överallt. Studenter hon pratar med i lobbyn på Chalmers blir involverade i hennes forskningsprojekt. Ett samtal med den portugisiske operatören på den självkörande bussen på chalmersområdet ledde till att han nu är intresserad av att arbeta i hennes nystartade projekt i Portugal.

– Jag tror på att alltid vara öppen för nya människor och möten. Du vet aldrig vem du kommer att träffa, säger hon.

Teigland vet värdet av att kämpa för det hon tror på, även i motvind. Många gånger har hon blivit ifrågasatt; få på Handelshögskolan i Stockholm förstod hennes forskningsområde när hon började, och hennes avhandling blev totalsågad av en senior forskare.

Idag är hennes forskning aktuellare än någonsin. Veckans affärer har tre år i rad utsett henne till en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknologi, hon är en internationellt efterfrågad talare och har kallats ”en av världens främsta inom strategi och digitalisering".

Varför? Robin Teigland funderar en stund på frågan, och återkommer till det hon så ofta poängterar: den viktiga bryggan hon vill bygga mellan teknologi, företag och samhällsutveckling, ”to make the world a better place”.

– Jag försöker ha det större perspektivet, sätta saker i en kontext. Förstå vad utvecklingen innebär. Vi vet inte vad morgondagens tema är, vad som kommer i framtiden. Därför måste vi som forskare vara öppna. Annars stannar vi.

Text: Ulrika Ernström
Foto: Ulrika Ernström och Hiba Fawaz

Om Robin Teigland 

Född: 1964 i Connecticut
Bor: Göteborg, Stockholm, Oslo och Peniche (Portugal)
Aktuell: Sedan november 2018 Chalmers nya professor i ”Management of Digitalization”
Familj: Har fem barn i Sverige och en särbo i Norge.
Fritidsintresse: Surfing och standup paddling, sina barns basketspelande
Pågående forskning: Studerar just nu AI:s påverkan på företagsstyrning
Aktuell undervisning: Som en del av kursen "Management of Digitalization" ger hon de 130 studenterna i uppdrag att utveckla innovationer för att hjälpa Lysekils kommun med digitaliseringen. Uppdraget, som har fått namnet "The Lysekil Challenge", har många likheter med hennes projekt i Peniche, Portugal, som syftar till att hjälpa det portugisiska fiskesamhället att komma på fötter igen med hjälp av ny teknologi och innovativa lösningar.
 

Robin Teigland om…

Att inte låsa in kunskap
”Jag brukar säga: ”If you love knowledge, set it free”. Frihet är en förutsättning för innovation, och kunskap är något som måste vara tillgängligt för alla. Det är ohållbart att sitta och hålla på copyright och patent. Vi hade löst cancergåtan om vi inte hade haft alla dessa företag som håller fast vid sina patent.”
 
Uppväxten och hur den präglat henne
”Jag är en produkt av en integration mellan min mors och min fars intressen. Min far är professor i kemi vid Vanderbilt University, och han lärde mig att alltid ställa frågan ”vad händer om?” Han förutspådde redan i slutet av 1970-talet att alla skulle ha hemdatorer i framtiden, och som barn brukade jag följa med honom till datorcentret på universitetet och leka med hålkort. Jag brukade koppla upp mig på universitetets nät och spela onlinespel, och fick faktiskt en ”online-date” i början av 1980-talet. Från min mor ärvde jag intresset för företagsekonomi och utbildning. Hon tyckte det var viktigt att vi styr företag efter samhällets syfte och mening.
 
Jag tror det har påverkat mig att min familj har en lång utbildningstradition. Min farmor var en av de första kvinnorna i sin generation att ta en master på universitetet i Virginia, på 1920-talet.”
 
Att förstå genom att pröva själv
”Vi behöver förstå teknologin, testa själva för att få en bild av vilka möjligheter som finns. Det var därför jag köpte bitcoin 2013. För några år sedan köpte jag en 3D-skrivare, laddade ner mjukvara och tryckte på print – och 20 minuter senare hade jag en äggkopp. Och det här var flera år sedan – tänk möjligheterna om 20-30 år. All denna teknik finns redan! Nu är frågan hur vi kopplar ihop den.”
 
En framtida de-urbanisering
Jag tror på en de-urbanisering. Vi behöver inte längre arbeta i städerna, och med AI och digitaliseringen kommer många traditionella jobb att försvinna. Jag tror på en stark regional utveckling, och tror att vi 20-30 år framåt kommer att se många självförsörjande samhällen.
 
Sitt intresse för havets möjligheter
Jag tror att de flesta jobb på land kommer att automatiseras eftersom de har blivit så rutinmässiga. De nya jobben kommer att skapas i havsrummet eftersom där fortfarande finns så mycket som är osäkert och okänt. Det är där vi kommer att få energi, mat, vatten och till och med nya bostadsområden och städer - och eftersom allting är nytt kommer det att utvecklas nya jobb.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.