Forskarutbildning

Institutionens forskarutbildning är en unik utbildning där de forskarstuderande tar sig an frågeställningar relevanta för såväl akademi som industri. Vi lägger tyngdpunkten på mycket goda teoretiska och metodologiska färdigheter. Forskarutbildningen har en interdisciplinär form och omfattar ekonomiska, organisatoriska och sociala aspekter på teknik och teknikanvändning. Såväl samhällsvetenskapliga, tekniska, naturvetenskapliga som matematiska kunskapsområden finns med i den vetenskapliga basen.

Inom institutionens forskarutbildning finns forskarskolan Teknikens ekonomi och organisation med studier inom områden såsom teknikens roll för samhällsutvecklingen, industriell förnyelse baserad på tekniska innovationer samt ledning och organisering av teknikbaserad verksamhet i näringsliv och offentlig sektor. Institutionen är också värd för inriktningen Miljösystemanalys inom forskarskolan Energi och Miljö. Miljösystemanalys innebär utveckling av systemanalytiska metoder för miljöbedömning av olika tekniska system, användning och utvärdering av sådana metoder samt studier av hur de används.
 
För att se alla presenterade avhandlingar på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, vänligen gå till research.chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 19 maj 2021.