Våra centrum

Centrum vid Teknikens ekonomi och organisation


Chalmers School of Entrepreneurship

Chalmers School of Entrepreneurship förenar forskning och utbildning genom entreprenörskap, så att vi kan skapa värde för samhället genom att utveckla nyskapande idéer. 

Till Chalmers School of Entrepreneurship 

Centre for Healthcare Improvement, CHI

Centre for Healthcare Improvement är en centrumbildning som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.
Till Centre for Healthcare Improvement

Center for Higher Ambition Leadership Europe, CHLE

Center for Higher Ambition Leadership Europe fokuserar på hur skapandet av socialt och finansiellt värde går hand i hand. Ledare med högre ambitioner bygger organisationer som når framgång genom att skapa förtroende och engagemang hos många intressenter, vilket ställer krav på hur man leder och organiserar verksamheten. Centrumet utvecklar kunskap inom detta fält och stödjer utvecklingen av ledarskap i sådana organisationer.

Till Center for Higher Ambition Leadership

Northern LEAD 

Northern LEAD är ett logistikcentrum som stödjer forskning som bidrar till en hållbar logistikutveckling vilken ger företag konkurrensfördelar såväl som samhällsnytta.

Till Northern LEAD

Swedish Life Cycle Center

Swedish Life Cycle Center är ett nationellt centrum som arbetar för ett ökat och förbättrat livscykeltänkande globalt inom industrin och andra delar av samhället. Centrumet har som syfte att bidra till en förbättrad miljöprestanda för produkter och tjänster – en självklar del när det gäller hållbar utveckling.

Sidansvarig Publicerad: ti 27 apr 2021.