Centrum vid Teknikens ekonomi och organisation


Chalmers School of Entrepreneurship

Chalmers School of Entrepreneurship förenar forskning och utbildning genom entreprenörskap, så att vi kan skapa värde för samhället genom att utveckla nyskapande idéer.
Till Chalmers School of Entrepreneurship 

Centre for Healthcare Improvement, CHI

Centre for Healthcare Improvement är en centrumbildning som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.
Till Centre for Healthcare Improvement

Northern LEAD 

Northern LEAD är ett logistikcentrum som stödjer forskning som bidrar till en hållbar logistikutveckling vilken ger företag konkurrensfördelar såväl som samhällsnytta.
Till Northern LEAD


Swedish Life Cycle Center

Swedish Life Cycle Center är ett nationellt centrum som arbetar för ett ökat och förbättrat livscykeltänkande globalt inom industrin och andra delar av samhället. Centrumet har som syfte att bidra till en förbättrad miljöprestanda för produkter och tjänster – en självklar del när det gäller hållbar utveckling.


Tidigare centrum, ej längre vid Chalmers efter 2021:

Center for Higher Ambition Leadership Europe, CHLE
Till Center for Higher Ambition Leadership


Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.