Verksamhetsutveckling Six Sigma/Black Belt

Rollen Black Belt är motorn för ständig förbättring i många organisationer inom service, sjukvård och industri. Stommen i Black Belts arbete bygger på Six Sigma, en kraftfull undersökningsmetodik för att stödja verksamhetsutveckling inom såväl lean management som andra management filosofier. Metodiken kretsar kring fem faser med tydliga syften: Definiera, Mät, Analysera, förbättra (Improve) och styr (Control), förkortat DMAIC.

Chalmers driver sedan 20 år en unik Black Belt utbildning på halvfart, där studenter och yrkesverksamma möts i teori och praktik under en termin, för att kartlägga utvecklingsmöjligheterna för både processer och produkter i verkliga fall i tätt samarbete med en problemägande organisationen. Ett win-win-win upplägg där organisationen får ett problem undersökt/löst/mildrat samt personal vidareutbildad, yrkesverksamma får ny kompetens och Chalmers studenter får fälterfarenhet av att driva ett förbättringsprojekt.

Sedan 2012 har över 500 Black Belts utbildats och mer än 120 förbättringsprojekt genomförts. Dessa har sammantaget genererat minst en kvarts miljard årliga besparingar och nya marknadserbjudanden av både produkter och tjänster.
 
Kursen ges varje vårtermin mellan januari och juni av TME, institutionen för teknikens ekonomi och organisation i samarbete med masterprogrammet Quality and Operation Management.
 
Yrkesverksamma kan i samarbete med sin arbetsgivare få information och ansöka under höstterminen till:
 
Kursen motsvarar internationell standardnivå för Six Sigma Black Belt kompetens och kräver förutom en intresserad individ en arbetsgivare som har ett lämpligt förbättringsprojekt, gärna organisationsgränsöverskridande. 


Välkomna med ansökan!

Sidansvarig Publicerad: må 15 mar 2021.