Grundutbildning

Kandidatnivå

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation bedriver undervisning på kandidatnivå inom flera olika civilingenjörsprogram, exempelvis Industriell ekonomi, Maskinteknik och Automation & Mekatronik. Men vi ger också enskilda kurser i flera andra program (t.ex. Samhällsbyggnadsteknik och Kemiteknik).

Vi undervisar också i flera olika högskoleingenjörsprogram, främst i programmet Ekonomi och produktionsteknik. Dessutom ger vi kurser i kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.

Programansvarig: Susanne Kullberg

Masternivå – Internationella masterprogram

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation står för större delen av innehållet i fem internationella masterprogram.
 

Entrepreneurship and Business Design - MPBDP
         Programansvarig: Mats Lundqvist

Utbildningsplan
Programplan

Management and Economics of Innovation - MPMEI
        Programansvarig: Martin Wallin

Utbildningsplan
Programplan

Quality and Operations Management - MPQOM
         Programansvarig: Mats Winroth

Utbildningsplan
Programplan

Supply Chain Management - MPSCM
         Programansvarig: Carl Wänström​

Utbildningsplan
Programplan


Industrial Ecology - MPTSE

         Programansvarig: Jonas Nässén​ (Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap)
 
Dessutom ger vi kurser i flera andra masterprogram på Chalmers, exempelvis i Production Engineering och i programmet Product Development.

Publicerad: to 22 nov 2018.