Studieadministration - tentamensutlämning


För utlämning av din gjorda tentamen vänd dig i första hand per mejl till administratören på avdelningen där examinatorn för kursen finns. Uppge namn, personnummer, kurskod och läsperiod för snabbare hantering.

Vill du begära ut en kopia av en students tentamina måste du fylla i detta dokument och meja det till administratören på avdelningen där examinatorn för kursen finns. Observera att ett endast en tentamen per formulär kan begäras ut.


Miljösystemanalys / Environmental Systems Analysis
Paula Wiberg,

Science, Technology and Society
Anna Tullsten, anna.tullsten@chalmers.se

Entrepreneurship & Strategy
Satenik Atanesyan, satenik@chalmers.se

Innovation and R&D Management
Birgitta Engrell, birgitta.engrell@chalmers.se

Service Management and Logistics
Jenny Weijland, weijland@chalmers.se

Supply and Operations Management
Ann-Sofie Ullenius, ann-sofie.ullenius@chalmers.se

Är du osäker på vilken avdelning som ger kursen kan du mejla din begäran om uthämtning till någon av ovanstående administratörer

Adress: Vera Sandbergs Allé 8
Karta (öppnas i nytt fönster)

Sidansvarig Publicerad: to 26 aug 2021.