Studieadministration - tentamensutlämning


För utlämning av din gjorda tentamen vänd dig i första hand per mejl till administratören på avdelningen där examinatorn för kursen finns. Uppge namn, personnummer, kurskod och läsperiod för snabbare hantering.

Vill du begära ut en kopia av en students tentamina måste du fylla i detta dokument och meja det till administratören på avdelningen där examinatorn för kursen finns. Observera att ett endast en tentamen per formulär kan begäras ut.


Miljösystemanalys / Environmental Systems Analysis
Paula Wiberg,

Science, Technology and Society
Stina Hallman, stina.hallman@chalmers.se

Entrepreneurship & Strategy
Carina Jogevik, carina.jogevik@chalmers.se

Innovation and R&D Management
Ann-Sofie Ullenius, ann-sofie.ullenius@chalmers.se

Service Management and Logistics
Moa Rosvall, moa.rosvall@chalmers.se

Supply and Operations Management


Är du osäker på vilken avdelning som ger kursen kan du mejla din begäran om uthämtning till någon av ovanstående administratörer

Adress: Vera Sandbergs Allé 8
Karta (öppnas i nytt fönster)

Sidansvarig Publicerad: fr 19 aug 2022.