Examensarbete

 
För studenter som planerar att skriva sin examensarbeten på Teknikens ekonomi och organisation.

TILL ANMÄLAN EXAMENSARBETE

 
Anmälan är öppen två gånger per år, inför vår- och höstterminen.

Deadlines för anmälan till höstens examensarbetsomgång är 4 juni 2019 (klockan 24.00).

Det rekommenderas starkt/är obligatoriskt att skriva i par.
 
Vänligen notera att en anmälan inte är en garanti för handledning på Teknikens ekonomi och organisation. P.g.a. resursbrist kan vi att tvingas prioritera studenter som läser program som har TEKX08 eller TEKX01 i sina programplaner.

Efter deadline arbetar vi så snabbt som möjligt för att meddela om, och i så fall vem, handledare och examinator blir.
 
För annons eller annan information till denna sida, sänd ett meddelande till: thesis.tme@chalmers.se

Powerpoint-presentation från lunchinformationen om examensarbeten (30hp),
16 april i Vasa C

Master thesis presentation April_2019.pdfMaster thesis presentation April_2019.pdf

Anvisningar

 
 

Annonseringar

 

Populärvetenskaplig presentation av examensarbeten 

De studenter som skrivit sina exjobb (30hp) på Teknikens ekonomi och organisation under våren 2019 presenterar sina arbeten populärvetenskapligt den 5 juni 2019. Presentationerna hålls på Vera Sandbergs Allé 8, Campus Johanneberg, Chalmers.


Tillfället är öppet för alla som är intresserade och vi välkomnar familj, vänner, företag, och andra studenter, att delta i publiken.​
 

Presentation och opposition av examensarbeten

Stipendier och tävlingar

Information om stipendier och tävlingar riktade till examensarbetare

Kontaktpersoner

Vänligen kontakta den masterprogramansvariga eller programansvariga för alla frågor rörande exjobb. Om de inte kan svara själva hänvisar de vidare till rätt person.

 

Masterprogramansvariga
Mats Lundqvist​ - Entrepreneurship and Business Design
Erik Bohlin​ - Management and Economics of Innovation
Ida Gremyr​ – Quality and Operations Management
Robin Hanson​ – Supply Chain Management

Programansvarig högskoleingenjör
Susanne Kullberg - Ekonomi och produktionsteknik

 


Om den masterprogramansvariga eller programansvariga inte finns med i listan här ovan och/eller om du har administrativa frågor rörande examensarbetena, kan dessa ställas till:

Anneli Hildenborg
​​​

Publicerad: to 20 okt 2011. Ändrad: ti 02 jul 2019