Examensarbeten TEKX08, 30 HP

​Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/konstnärliga innehållet.

Examensarbetet utförs på ett företag

Ansvar för att ordna examensarbete ligger hos studenter
Examensarbetet genomförs i par (enskilt - endast i undantagsfall)
Examensarbetet omfattar 30 hp under lp 3 och lp 4
Studenterna skall ha uppnått minst 225 hp/45 hp innan examensarbetet påbörjas
Nödvändiga förkunskapsgrundande kurser för det specifika examensarbetets ämnesområde ska vara avklarade

Genomförande

 • Ansök på TME-hemsida 
  • Kort beskrivning av exjobb
  • Namn och kontaktuppgifter på företag och handledare på företaget
  • Ange vilken/vilka kurser exjobbet relaterar till (kurskod och kursnamn)
 • TME återkommer till studenter med tilldelad handledare/examinator (målsättning innan jul, senast före start av lp 3) 
 • Studenterna kontaktas av en administratör med information om kursregistrering (senast före start av lp 3)
 • Presentation och opponering på Campus Johanneberg i maj/juni
  • Examinator/handledare (TME) bestämmer när gruppen är redo att redovisa
  • Lyssna på andra presentationer - minst två exjobbspresentationer, exklusive opponentgruppens presentation

Masterprogramansvariga

Entrepreneurship and Business Design: Mats Lundqvist
Management and Economics of Innovation: Erik Bohlin
Quality and Operations Management: Ida Gremyr
Supply Chain Management: Robin Hanson
 

Viktiga datum

Informationstillfällen inför exjobbet
Information inför höstterminen 2020 vänligen se nedan

Ansökan höstterminen 2020 – senast 1 juni 2020
Ansökan vårterminen 2021 – senast 30 november 2020

Presentation/opposition av arbetet våren 2020 – maj/juni

Presentationsdag höstterminen 2020 – 14 januari 2021 (presentation/opposition)

Publicerad: ti 31 mar 2020.