Examensarbeten TEKX08, 30 HP

​Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/konstnärliga innehållet.

Examensarbetet utförs på ett företag

Ansvar för att ordna examensarbete ligger hos studenter
Examensarbetet genomförs i par (enskilt - endast i undantagsfall)
Examensarbetet omfattar 30 hp under lp 3 och lp 4
Studenterna skall ha uppnått minst 225 hp/45 hp innan examensarbetet påbörjas
Nödvändiga förkunskapsgrundande kurser för det specifika examensarbetets ämnesområde ska vara avklarade

Genomförande

 • Ansök på TME-hemsida 
  • Beskrivning av exjobb
   (beskriv projektet så noggrant som möjligt för att underlätta beslutsprocessen​)
  • Namn och kontaktuppgifter på företag och handledare på företaget
  • Ange vilken/vilka kurser exjobbet relaterar till (kurskod och kursnamn)
 • TME återkommer till studenter med tilldelad handledare/examinator (senast före start av lp 3) 
 • Studenterna kontaktas av en administratör med information om kursregistrering (senast före start av lp 3)
 • Presentation och opponering på Campus Johanneberg i maj/juni
  • Examinator/handledare (TME) bestämmer när gruppen är redo att redovisa
  • Lyssna på andra presentationer - minst två exjobbspresentationer, exklusive opponentgruppens presentation

Masterprogramansvariga

Entrepreneurship and Business Design: Mats Lundqvist
Industrial Ecology: Henrikke Baumann
Management and Economics of Innovation: Erik Bohlin
Quality and Operations Management: Ida Gremyr
Supply Chain Management: Robin Hanson

Information - exjobb på TME
Master's thesis information spring 2022


Viktiga datum​

Ansökan vårterminen 2022 – senast 29 november 2021​​, kl. 23:59
Ansökan höstterminen 2022 – senast 31 maj, 2022, kl. 23:59

Presentation/opposition av arbetet våren 2022 – maj/juni

Presentationsdag höstterminen 2021 – 13 januari 2022 (presentation/opposition)
​​

Sidansvarig Publicerad: to 07 okt 2021.