Examensarbeten TEKX01, 15 HP

​Examensarbetet skall innebära en fördjupning av någon del av utbildningens ämnen, samt ge träning i att självständigt formulera och lösa en mer omfattande ingenjörsmässig problemställning.
 
 • Examensarbetet utförs på ett företag
 • Ansvar för att ordna examensarbete ligger hos studenter
 • Examensarbetet genomförs i par (enskilt - endast i undantagsfall)
 • Examensarbetet omfattar 15 hp under lp 3 och lp 4
 • Studenterna skall ha uppnått minst 120 hp innan examensarbetet påbörjas
 • Nödvändiga förkunskapsgrundande kurser för det specifika examensarbetets ämnesområde ska vara avklarade

Genomförande

 • Ansök på TME-hemsida
  • Beskrivning av exjobb
   (beskriv projektet så noggrant som möjligt för att underlätta beslutsprocessen)
  • Namn och kontaktuppgifter på företag och handledare på företaget
  • Ange vilken/vilka kurser exjobbet relaterar till (kurskod och kursnamn)
 • TME återkommer till studenter med tilldelad handledare/examinator (senast före start av lp 3)
 • Studenterna kontaktas av en administratör med information om kursregistrering (senast före start av lp 3)
 • Kurs i informationskompetens (CLEO) (biblioteket) – obligatoriskt moment
 • Vetenskapliga metoder - föreläsning (TME) – obligatoriskt moment
  (ges endast i lp3 (jan/febr))
 • Peer review i grupper om ca åtta studenter – obligatoriskt moment
  (fr o m tentamensveckan i lp 3, till dagen före sista inlämningsdag (kommuniceras i Canvas))
 • Presentation och opponering på Campus Lindholmen i maj/juni
  • Handledare/examinator (TME) bestämmer när gruppen är redo att presentera
  • Studenter bjuder in företag, vänner och familj är också välkomna
  • Lyssna på minst två andra exjobbspresentationer, exklusive opponentgruppens presentation.

Programansvariga

Ekonomi och produktionsteknik: Susanne Kullberg
Maskinteknik: Åsa Fast Berglund​
Design och produktutveckling: Olof Wranne

Viktiga datum

Ansökan vårterminen 2023 – senast 28 november 2022​​, kl. 23:59​
Ansökan höstterminen 2023 – senast 29 maj, 2023, kl. 23:59​

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.