Teknikens ekonomi och organisation

Institutionen bedriver framstående forskning inom bland annat logistik, innovation, entreprenörskap, marknadsföring och kvalitetsutveckling. Institutionen har fem avdelningar och fyra forskningscentrum. Verksamheten är kopplad till flera av Chalmers styrkeområden.

Publicerad: må 22 aug 2011. Ändrad: må 22 maj 2017


Produktion för en hållbar framtid

Forskare med fokus på kvalitets- och miljöfrågor arbetar tillsammans för att nå målet: hållbar produktion. Ida Gremyr och Jutta Hildenbrand presenterar forskning som utförs inom Chalmers styrkeområde Produktion.