Teknikens ekonomi och organisation

Institutionen bedriver framstående forskning inom bland annat innovation och entreprenörskap, operations och supply chain management, miljöbedömning och hållbar utveckling samt teknikens roll i samhället. Institutionen har sex forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd samt fyra forskningscentrum. Verksamheten är kopplad till flertalet av Chalmers styrkeområden.

Sidansvarig Publicerad: to 13 jan 2022.