Teknikens ekonomi och organisation

Institutionen bedriver framstående forskning inom bland annat logistik, innovation, entreprenörskap, marknadsföring, kvalitetsutveckling och livscykelanalys. Institutionen har sex forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd samt tre forskningscentrum. Verksamheten är kopplad till flera av Chalmers styrkeområden.

Publicerad: må 22 aug 2011. Ändrad: to 11 jan 2018


Produktion för en hållbar framtid

Forskare med fokus på kvalitets- och miljöfrågor arbetar tillsammans för att nå målet: hållbar produktion. Ida Gremyr och Jutta Hildenbrand presenterar forskning som utförs inom Chalmers styrkeområde Produktion.