Öppet hus i simulatorerna

Lördagen den 18 april bjuder vi in alla nyfikna att lära sig mer om vad som egentligen händer på sjön. Provkör fartygssimulatorer och ta del av forskningen kring sjöräddning och fartygskatastrofer.


Program, 18 april kl 10.00-15.00

 
Sjösäkerhetscentrum
Under dagen kommer det löpande att hållas övningar på Sjösäkerhetscentrum. Här tränas studenterna i livräddning, brandsläckning, skydd mot kapning och att överge fartyg. Vi har rökdykarutrustning, livbåtar, flottar med mera till vårt förfogande.
- Ett unikt tillfälle att få besöka övningsplattformen Aurora som med sin unika konstruktion har gjort det möjligt att utbilda sjömän i sjösäkerhet under realistiska former sedan 1983.
- Helikoptervinschning (från vår simulerade helikoptervinsch) av Ytbärgaren Torbjörn Olsen som arbetade natten då Estonia sjönk!
- Förevisning av livflotte och överlevnadsdräkter.
- Testa släcka bränder med brandsläckare i vårt supermoderna miljövänliga gasolkar.
- Förevisning av våra livbåtar.

I anslutning till övningarna kommer fika att serveras i anläggningen Remmaren (ligger vid plattformen) där sjösäkerhets/sjöräddningsutrustning förevisas av erfarna instruktörer.
 
Simulatorer
Under hela dagen kommer vi även hålla våra simulatorer öppna för de som är intresserade av att besöka och testa.
Några av våra simulatorer är: GMDSS-simulator I GMDSS-simulatorn (Global Maritime Distress and Safety System) tränas studenterna i radiokommunikation, till exempel att göra nödanrop. Anropen sker antingen i vår GMDSS-simulator eller i någon av våra två riktiga fartygsradiostationer mot verkliga kustradiostationer.
Engine Operations simulator I maskinrumssimulatorn tränar våra studenter handhavande av maskinrummets olika system. Simulatorn används även inom andra områden i utbildningen, som till exempel språk, styrteknik, termodynamik och strömningslära med mera.
Bridge Operations Simulator Vår bryggsimulator från Kongsberg består av fem identiska bryggor. Här hålls kurser i navigation, radarnavigering och antikollisions- navigering med hjälp av ARPA, ECDIS och manövrering. Här finns också vår ”Advanced DP II Trainer” simulator (William) för träning i Dynamisk Positionering.
Cargo Operations Studio Cargo Operations Studio är vår lasthanteringssimulator där studenter tränas i att lasta och lossa fartyg.


Föreläsningar

Ur askan i elden - Att överge ett sjunkande skepp innebär inte att man är räddad
Tid: 11.00, 20 min
Plats: Saga-huset
Av: Fredrik Forsman, Doktorand

Fredrik Forsman är doktorand vid sjöfart och marin teknik. Han är också chefsinstruktör på Sjöräddningssällskapet och är ansvarig för utveckling av tränings-organisationen för dess medlemmar. Tidigare har han tränat höghastighetsnavigeringsgruppen på försvarets Amfibiebataljon där han utvecklade metoder och pedagogik för navigation i höga hastigheter.
 
Lärdomar av större fartygskatastrofer
Tid: 13.00, 20 min
Plats: Saga-huset
Av: Per Hogström, universitetslektor, masterprogramansvarig Naval Architecture and Ocean Engineering samt Nordic Master in Maritime Engineering
Per Hogström är civilingenjörsexamen 2004 med en master i skeppsbyggnad, arbetade som provningsingenjör och disputerade 2012. Pers forskning rör numeriska simuleringar av fartygskollisioner, både hållfasthetssimulering av kollisionen samt vad som händer med det påkörda fartyget. Syftet är att kunna ge rekommendationer för hur kollisionssimuleringar ska utföras samt hur osäkerheter i de numeriska modeller som används påverkar slutresultatet. Dessutom utvärderas krocksäkerheten hos innovativa fartygsstrukturer som är utformade för att mildra konsekvenserna av en kollision.
 
Ett hjärtsäkert fartyg
Tid: 10.00, 12.00, och 14.00, 30 min
Plats: Sjukvårdssalen, Saga-huset
Av: Dan Edman – Sjuksköterska och utbildad vårdare
Dan Edman är idag adjunkt vid institutionen för sjöfart och marin teknik. Han jobbar även aktivt som legitimerad sjuksköterska på akutmottagningar i Göteborg. Under föreläsningen kommer han att prata om vikten av att ha med hjärtstartare till sjöss och hålla i en uppvisning på hur hjärtstartare fungerar.
 

Ingen anmälan behövs. Välkomna!


Läs mer om vårt
Simulatorcentrum
Läs mer om vårt Sjösäkerhetscentrum
Hitta till Sjösäkerhetscentrum, Lindholmen

Hitta till vårt simulatorcentrum och föreläsningarna som hålls i Saga-huset på Lindholmen
Fler händelser på Lindholmen
Mer om Vetenskapsfestivalen

Publicerad: sö 16 feb 2014. Ändrad: to 09 apr 2015