Sjöfart och marin teknik

Institutionen för sjöfart och marin teknik är en ledande aktör inom maritim forskning och sjöfartsutbildning. Vi bedriver internationellt konkurrenskraftig forskning inom den maritima sektorn och har en starkt forskningsanknuten sjöfartshögskola som utbildar och strävar efter att dra nytta av vårt arbete på en internationell maritim marknad. Institutionen finns på dynamiska och expansiva Campus Lindholmen. Här har vi ett av Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för forskning och utbildning inom sjöfart.

Publicerad: ti 23 aug 2011. Ändrad: on 19 apr 2017