Illustration kvallskurs
​​​​​​​

Ny kvällskurs - "De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden"

Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Dessa är några av de stora frågorna som du nu kan fördjupa dig i genom en ny fristående kvällskurs på Chalmers.​

​​
Första kurstillfället är 11 september kl 18, i föreläsningssal HA4, Hörsalsvägen 4, Campus Johanneberg. 
Du som antagits till kursen kan läsa mer i Chalmers Studentportal​

Innehåll:
Människan har i tusentals år ifrågasatt världen runt oss och vår egen roll i den. Kursen är formulerad kring fyra ämnen, eller huvudfrågor. Dessa frågor är så centrala att de inte bara definierar mycket av dagens forskningsfront, utan samma frågor var viktiga för 100 år sedan och 2000 år sedan och kommer sannolikt att vara aktuella även om 100 år. De kan vara relaterade till vad våra förfäder tänkte på långt innan de lämnade Afrika och befolkade jorden. Frågorna är inte teoretiskt filosofiska, som några få akademiker är engagerade i utan de är en viktig och avgörande del av det som karakteriserar oss som art och en central del av vad som skiljer oss från övriga levande organismer.

Många tror att människorna förstör miljön, klimatet och hela klotet men samtidigt har vi lyckats ta reda på mycket om hur naturen fungerar.  Förutsättningarna för detta är att vi har utvecklat funktionella hjärnor. Hjärnor som kan lagra information, bearbeta den gemensamt med andra, sätta informationen i sammanhang och överföra den mellan generationerna.

Parallellt med hjärnans utveckling har vi utvecklat nyfikenhet och ställt frågor om hur saker hör ihop. Arbetet med de stora frågorna, det vill säga forskning, är det som har gjort att vi idag har en betydande kunskap över naturens struktur och funktion. Under hela historien har vi samlat så mycket kunskap att våra liv är helt annorlunda jämfört med de liv våra förfäder levde. Vi lever längre och säkrare och vi kan uppleva mycket mer än vad vi kunde tidigare. Allt detta, och mer därtill, beror på vår medfödda kunskapshunger.​

 
Om kursen: 
"De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden"​ är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng som går på kvällstid HT 2019, under veckorna 37-48, med omfattningen 25 %.
Anmälan görs via antagning.se​

 
Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA. För övriga se mer information på vår sida om kursavgifter​Vid frågor kontakta: Peter Forkman.​ 

 
Kursbeskrivning:
7,5 högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd (U)/godkänd(G)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 70 – Rymd-, geo- och miljövetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25 
Max antal deltagare: 600
Examinator: Martin Nilsson Jacobi
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola​​​
Syfte:
Kursen syftar till att ge en Introduktion till våra stora grundläggande frågor och skapa förutsättningar att utveckla ett reflekterande och tvärvetenskapligt tankesätt på naturens byggstenar, livets uppkomst, förutsättningarna för liv i universum och framtidens utmaningar.

 
Lärandemål:
Efter fullföljd kurs skall studenten kunna redogöra för följande ämnen.

Världens byggstenar​:

 • redogöra för elementarpartiklarnas grundläggande egenskaper (t.ex. spinn, massa, laddning) 
 • ge en översikt över ljusets egenskaper
 • beskriva atomers och grundämnens struktur och form
 • beskriva hur atomer bygger upp större enheter (som molekyler och fasta kroppar) 

Vad är liv:​

 • beskriva livets utveckling på jorden
 • redogöra för DNA - struktur och funktion
 • beskriva livets komplexitet och syntetisk liv

Universum – är vi ensamma​: 

 • ge en kort översikt över universums innehåll (planeter, stjärnor, galaxer),
 • beskriva moderna teorier för hur planeter och solsystem bildas och utvecklas,
 • beskriva förutsättningar för att liv skulle kunna uppstå, och ange var i universum dessa förutsättningar skulle kunna finnas,
 • förklara metoder för att upptäcka planeter runt andra stjärnor, och beskriva vilka resultat dessa metoder hittills givit.

Framtidens utmaningar​​:

 • beskriva utmaningarna kopplade till hållbarhet: Energikällor, klimat och mänskligt beteende

 • redogöra för Homo Sapiens framtid på lång sikt –​ hur kan kommande hot mötas?

Ämnen och ansvariga lärare:​
 1. Vad är och hur fungerar världens byggstenar? (Jan Petter Hansen)
 2. Vad är liv?  (Martin Nilsson Jacobi)
 3. Universum - är vi ensamma? (Per Bjerkeli)
 4. Vad är framtidens utmaningar? (Olle Häggström)
Organis​ation:
Kursen bygger på föreläsningar och självstudier.
Kursen består av åtta kvällsförlagda föreläsningstillfällen, två för vart och ett av de fyra ämnena. 
Varje föreläsningstillfälle är tre timmar långt inklusive pauser. 

 
Litteratur​:
Informeras om under kursens gång 

 
Examination inklusive obligatoriska moment:
Examinationen består av individuella inlämningsuppgifter​.​​​​​​

Publicerad: må 09 sep 2019.