Ny civilingenjörsutbildning: Globala System

Hösten 2020 startar den nya civilingenjörsutbildningen Globala system på Chalmers. Nedan hittar du en tabell som beskriver vilka ämnesområden och kurser ​som ingår under programmets tre år. 
Kurserna är färgkodade efter ämnesområde: 
  • Matematik (rosa), 
  • Fysik (orange),
  • Matematisk tänkande, modellering och problemlösning (blå), 
  • Globala system (grön) samt 
  • Beräkningsverktyg och data science (gul). 

Syfte med utbildningen

Mänskligheten står idag inför en rad globala utmaningar vars lösningar kommer att kräva genomgripande tekniska och sociala förändringar. Dessa utmaningar är kanske de största mänskligheten stått inför och vi behöver ingenjörer med rätt kompetens för att driva förändringen till en hållbar framtid. Chalmers erbjuder nu en utbildning där du lär dig de mest kraftfulla ingenjörsverktygen vi känner till: baskunskaper inom matematik, fysik, datavetenskap och modellering. Dessa basämnen kombineras med kunskap om hur samhälleliga och tekniska system fungerar och samverkar med jorden som system. 
Under utbildningen utvecklar du din förmåga att förstå, formulera och ta dig an komplexa problemställningar från olika perspektiv och med olika vetenskapliga metoder – du lär dig kort sagt att jobba med systemperspektiv. Dessa kompetenser är nödvändiga om vi ska hitta innovativa lösningar på både dagens och morgondagens globala utmaningar.
Programplan Globala System

Sidansvarig Publicerad: ti 25 feb 2020.