Forskarutbildning

Forskarutbildningen har till syfte att ge den studerande grundläggande kunskaper inom någon av inriktningarna astronomi, miljövetenskap samt elektroteknik, fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet, samt färdigheter i forskningsmetodik.

En forskarutbildning leder till en doktorsexamen och/eller licentiatexamen. Därefter finns möjligheter till fortsatt karriär inom forskning och utveckling inom högskolevärlden eller i näringslivet.
För att bli doktorand vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap krävs att man söker de doktorandtjänster som utlyses.

Ansvarig för institutionens forskarutbildning är viceprefekt David Pallarès.

För mer information
Du som vill doktorera
Institutionernas doktorandkurser
Personlig och professionell utveckling GTS
Alla lediga tjänster på Chalmers

Publicerad: ti 25 apr 2017. Ändrad: fr 02 mar 2018