Forskarutbildning

Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEE) är värdinstitution för forskarskolorna Radio och Rymd, samt Energi, miljö och system​. (Radio and Space Scienceand Energy, Environment and Systems). Doktorandstudier i våra forskarskolor syftar till att tillhandahålla samhället - främst då akademin och industrin - med forskare som har hög kompetens inom forskningsmetodik och som kombinerar djup kunskap i utvalda ämnen med ett brett perspektiv på det övergripande forskningsfältet.

Ansvarig för institutionens forskarutbildning är viceprefekt David Pallarès.

Doktorandkurser vid forskarskolorna som drivs av SEE: 
Du kan också hitta doktorandkurser:

​Våra doktorander har också möjlighet att gå en kurs i jämställdhet: 

Sidansvarig Publicerad: ti 08 feb 2022.