Vår utbildning

Vill du jobba med rymden, jorden och hållbar utveckling? Drömmer du om att göra skillnad? Institutionen för Rymd-,geo, och miljövetenskap har som mål att utbilda ingenjörer som kan bidra till ett långsiktigt hållbart, rättvist och miljövänligt samhälle. Vi erbjuder ett rikt utbud av kurser inom rymd, geovetenskap, energi, miljö samt komplexa system:

Inom grundutbildningen ges kurser både på grundläggande och avancerad nivå inom flera utbildningsprogram. Samtliga avdelningar handleder examensarbeten inom sina forskningsområden. Peter Forkman är viceprefekt med ansvar för grundutbildningen.

På forskarutbildningsnivå bedrivs utbildning för doktorander inom tre olika forskarskolor, Energi och miljö, Komplexa system samt Rymd- och geovetenskap.  David Pallarès är viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen.

Vi ger också kursen Mätteknik på distans​, med start den 6 september höstterminen 2021. "Vid mätningar får man alltid med ett mätfel beroende på vad man använder för utrustning. Mätteknik på distans tar upp val av utrustning och hur man hanterar mätosäkerheten på bästa sätt". 

På webbplatsen Studentportalen ​finns information om allt som rör utbildning och studentliv på Chalmers och där går det att läsa mer om våra program, kurser, exjobbspresentationer m m.

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.