Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Målsättningen för observatoriet är att tillhandahålla observationsresurser av världsklass för svenska och internationella forskare. Observatoriet driver flera radioteleskop i Onsala, och är en av tre partner i APEX (Atacama Pathfinder Experiment), ett submillimeter-teleskop på 5000 meters höjd i Chile. Genom Onsala rymdobservatorium deltar Sverige i stora internationella radioastronomiska projekt, t.ex. EVN (European VLBI Network), LOFAR (Low Frequency Array), ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), och SKA (Square Kilometre Array).

I Onsala finns två stora radioteleskop i form av parabolantenner. Millimetervågsteleskopet med 20 meter diameter, omgivet av en radom, är utrustat med mottagare för flera frekvensband upp till 116 GHz. Teleskopet används för astronomiska observationer både som ett fristående teleskop och tillsammans med radioteleskop i Europa och övriga världen för högupplösande långbasinterferometri (VLBI). Decimetervågsteleskop med 25 meter diameter används för astronomisk VLBI. Dessutom finns i Onsala den svenska LOFAR-stationen, som består av ett par hundra ihopkopplade radioantenner för låga frekvenser, under 250 MHz. LOFAR-stationen är en del av det internationella LOFAR-teleskopet, med bas i Nederländerna.

Förutom radioastronomi är geovetenskap en del av observatoriets uppdrag. Den geovetenskapliga utrustningen består av mottagare för globala navigationssystem (t.ex. GPS), en mareograf som mäter havsnivån, en supraledande gravimeter som mäter tyngdkraften, en seismograf (som ägs av Uppsala Universitet) som mäter jordbävningar, och radiometrar som övervakar gaser i jordens atmosfär. Dessutom används ett av radioteleskopen, 20 m-teleskopet, också för geovetenskapliga mätningar: med hjälp av VLBI-tekniken studeras t.ex. jordskorpans dynamik och jordens rotation.

Teknisk utveckling har alltid varit en viktig del av Onsala rymdobservatoriums verksamhet. Observatoriet driver två utvecklingslaboratorier, i Onsala och på Chalmersområdet (MC2). Laboratorierna utvecklar mottagare för den nationella anläggningens teleskop och för internationella projekt.

Onsala rymdobservatorium grundades 1949 av professor Olof Rydbeck. Institutionen för rymd-, geo och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet, och verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Läs mer om Onsala rymdobservatorium på dess egna sidor

Sidansvarig Publicerad: fr 28 apr 2017.