Gruppbild kraftcentralen
Att Chalmers Kraftcentral är resultatet av ett mångårigt samarbete symboliseras här av personal från Chalmers tekniska högskola, Akademiska Hus, Petrobio och Göteborg Energi. Alla namn och en mer högupplöst bild finns längre ner på sidan. ​​
​Bild: Johan Bodell. 

Färgstarkt tillskott till Chalmers energiprofil

Arbetet med att driva omställningen till ett fossilfritt samhälle har förstärkts i och med nyinvigningen av Chalmers ombyggda Kraftcentral. Därinne pågår arbetet med att minska beroendet av fossila bränslen och material inom energisektorn, samt att skapa en process där inget går till spillo. 
– Vår vision är att allt som går in i en förbränningsanläggning ska komma ut som produkter, från askan till koldioxiden, säger Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers. 
Ända sedan 1947 står Chalmers Kraftcentral där, centralt placerad på Campus Johanneberg. Det är en avancerad forskningsanläggning där fokus ligger på att utveckla tekniker för effektiv omvandling av biomassa till förnybar energi, bränsle och andra produkter, med samtidig infångning av koldioxid för att minska utsläppen. 

– Anläggningen är unik i sin storlek i världen. Här har vi möjlighet att forska i detaljnivå, men i industriell skala. Så när någonting fungerar här vet våra samarbetspartners i industrin att det kommer att fungera i deras anläggningar, säger Henrik Thunman. 

Den stora skalan gör också att anläggningen producerar värme och el till hela campus, medan forskningen pågår för fullt. Det senaste året har Kraftcentralen byggts om och kompletterats med en multi-bränslepanna som kommer att bredda möjligheterna att forska och ta fram nya tekniker och därmed driva omställningen till fossilfri energi. En bränslesilo (se bilden) har monterats utanför kraftcentralen och kan belysas i olika färger för att sticka ut i Johannebergs skyline. 

Det är den tredje större ombyggnaden av Kraftcentralen, som nu har fått smeknamnet KC 4.0. Vid nyinvigningen den 12 november var rektor Stefan Bengtsson var en av talarna:
– Chalmers har alltid varit väldigt starka inom energiforskning, vi har några av världens mest framstående forskare i det fältet. Med det här tillskottet får vi möjligheten att bibehålla den positionen, säger Stefan och fortsätter: 
– Samarbete är ett nyckelord för arbetet med Kraftcentralen. Vår forskning är beroende av att vi har olika miljöer som kan samla forskare och samarbetspartners för att hitta nya lösningar och tekniker. Kraftcentralen är ett starkt lysande exempel på det. 

Ett sådant samarbete är driften av Kraftcentralen, som Akademiska Hus har ansvarat för i många år. 
– Vi driver Kraftcentralen med målet att forskarna ska kunna fokusera på sin forskning i en anläggning som fungerar precis så som de vill ha det, berättade Birgitta van Dalen, Akademiska Hus marknadsområdesdirektör​ vid invigningen.
– Kraftcentralen är lite av en udda fågel i vår verksamhet, men det är en fågel som vi är väldigt stolta över! Och genom åren har vi byggt upp en spetskompetens och ett engagemang bland våra medarbetare som gjort och fortsätter att göra det här samarbetet möjligt. 

Stefan Bengtsson avslutar:
– Chalmers arbetar för en hållbar framtid och spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle på flera sätt. Dels genom den kunskap som vi skapar tillsammans med alla partners inom akademin, näringslivet och offentlig sektor som vi samarbetar med och dels såklart  genom alla våra studenter och doktorander som tar med sig kunskap de förvärvat hos oss ut i samhället. 

Text: Christian Löwhagen
Bild: Johan Bodell (gruppfoto), Christian Löwhagen (silon). 


​​Klicka på bilden för en mer högupplöst version.
På bilden från vänster: 
Mats Lindahl, Akademiska Hus
Ulf Hagman, Göteborg Energi
Pers Löveryd, Akademiska Hus
Birgitta van Dalen, Akademiska Hus
Richard Block, Akademiska Hus
Johanna Lindén, Petrobio
Fredrik Lind, Chalmers
Henrik Thunman, Chalmers och 
Stefan Bengtsson, Chalmers. 

Publicerad: ti 13 nov 2018. Ändrad: to 15 nov 2018