ON_FH
Fredrik Hedenus (t v), forskare på Chalmers, agerade expert och bollplank med programledare Özz Nujen. ​
​Bild: U​R. 

Zero Impact vinnare på Kristallen-galan

TV-programmet Zero Impact, där Chalmers spelat en central roll, vann kategorin  ”Bästa Reality” på Kristallen-galan 1 september. 
– Det känns väldigt roligt! Och lite oväntat, då det är ett nytt reality-koncept, säger Fredrik Hedenus, som agerade miljöexpert i rutan.  
I UR-serien Zero Impact mättes fyra svenska familjers klimatpåverkan i vardagen. De utmanades sedan att minska sin påverkan så mycket som möjligt under en månad. Under serien fick de också åka på en tankeväckande och omtumlande resa där de fick se vilka konsekvenser våra val i vardagen fick i länder som Ghana, Brasilien eller Costa Rica.

Fredrik Hedenus var med i programmet som miljöexpert och diskussionspartner till programledaren Özz Nujen. Han är till vardags forskare och avdelningschef för avdelningen fysisk resursteori vid institutionen för rymd-, geo och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola. Det tog nästan två år från att han fick första frågan från programmets producent om att medverka i serien tills första avsnittet sändes. Men trots en lång process med mycket jobb i perioder tycker Fredrik att det var värt arbetet. 

– Programmet blev både roligare och lättsammare än vad jag hade föreställt mig från början. Och det var kul och lärorikt för mig att kommunicera om hållbarhet och klimat i ett helt nytt sammanhang. 

Förutom Fredriks medverkan i rutan spelade flera av hans kollegor viktiga roller bakom kulisserna för att familjerna – och tittarna – skulle kunna följa hur familjernas val förändrade deras miljöpåverkan under den månad som de deltog. Läs mer om hur utsläppen räknades ut för familjerna i Zero Impact

Fredrik har fått flera förfrågningar om att delta i andra mer populärvetenskapliga sammanhang efter serien, något han ser mycket positivt på. 

– Folkbildning är en viktig del i rollen som forskare. När det gäller hållbarhet och klimat pratar vi forskare gärna om politiska lösningar och vilka styrmedel som skulle ge mest effekt. I programmet tog vi upp frågor om vad som spelar mer och mindre roll för klimatet, och hur olika saker hänger ihop. Och de avvägningar som kan behöva göras. Sådant kanske vi borde prata mer om.

Publicerad: to 31 aug 2017. Ändrad: ti 05 sep 2017