Kontraktssignering i MUST-projektet 8 juni,2017
​Representanter från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola tillsammans med representanter från Kongsberg AS vid signeringen av det nya avtalet.
​Foto: Leif Eriksson, Chalmers

Sveriges första autonoma undervattensfarkost för forskningsbruk blir verklighet

​Den 8 juni undertecknades avtalet med Kongsberg AS för byggandet av en autonom undervattensfarkost (AUV) som en viktig resurs i den nationella infrastrukturen MUST (Mobile Underwater System Tools) ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Universitet, Stockholms universitet  och Chalmers.
​Med den nya undervattensfarkosten blir det möjligt att göra detaljerade studier av havsbotten på stora djup och kunna följa klimatet tusentals år tillbaka i tiden.

- För vår del är AUVn främst intressant för att den ger oss möjlighet att gå in under havsisarna i Arktis och runt Antarktis och mäta isens tjocklek. Berättar Leif Erikssons från Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers representant i styrgruppen för MUST.

Att få till den här typen av mätningar har hittills varit mycket svårt. Resultaten av mätningarna från den nya undervattensfarkosten kommer att kunna jämföras med de mätresultat som Leif och hans kollegor på avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys får fram via sina satellitmätningar av havsisarna. Med dessa jämförelser hoppas man kunna förbättra metoderna för uppskattning av havsisens tjocklek och därmed bidra till att minska osäkerheterna om hur stor den totala volymen havsis är, hur den är fördelad geografiskt och hur den förändras.

- Det blir mycket spännande att se vad dessa mätningar ger, så vi ser fram emot att den nya AUV:n byggs och tas i bruk säger Leif.

MUST finansieras genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och handhas av en styrgrupp med representanter från Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Chalmers tekniska högskola.

För mer detaljer om projektet: Pressrelease från Göteborgs universitet 8 juni 2017

Informationsbroschyr om MUST (på engelska)

Tidigare nyhet om MUST-projektet

Publicerad: fr 09 jun 2017. Ändrad: må 26 jun 2017