Lovéncentret Kristineberg
​Lovéncentret Kristineberg,
​Göteborgs universitet

Internationell workshop med klimatfokus

​För tredje gången står Chalmers som värd för ”ARTS open community workshop”. På workshoppen samlas ett 30-tal forskare från hela världen för diskussioner och samarbete kring utvecklingen av klimatdata och atmosfärsobservationer via mikrovågor.
​Projektet Atmospheric Radiative Transfer Simulator (ARTS) (www.radiativetransfer.org) drivs som ett samarbete mellan Hamburgs universitet och Chalmers. Större delen av utvecklingen sker på dessa ställen, men ARTS är ett öppen källkodsprojekt och bidrag kommer även från forskare verksamma i andra organisationer och länder.

Sedan 2010 står Chalmers som värd för "ARTS open community workshop" och 6 – 8 september i år är det dags igen. Precis som tidigare hålls workshopen på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur – Kristineberg i Fiskebäckskil. Drygt 30 personer från Sverige, Tyskland, USA, England, Schweiz, Japan, Kina, Frankrike och Ukraina deltar i arrangemanget. Patrick Eriksson (Chalmers) och Stefan Buehler (Hamburgs universitet) arrangerar årets workshop.

ARTS (Atmospheric Radiative Transfer System) är ett generellt program för att simulera hur elektromagnetisk strålning skapas och sprider sig genom atmosfären. Ett starkt fokus i programmet är atmosfärsobservationer via mikrovågor och på detta område är ARTS den dominerande forskningsmjukvaran. Att stödja väderprognoser och framtagande av klimatdata är nu främsta drivkraften för utvecklandet, men ARTS kan också användas för mätningar av ozonlagret, magnetfält på Mars och mycket annat. Denna bredd återspeglar sig i workshopen. Deltagarna har blandade intressen och på workshoppen finns flera universitet, National Aeronautics and Space Administration (NASA), Jet Propulsion Laboratory (JPL) och vädertjänster representerade.

För mer information om ARTS kontakta Patrick Eriksson, patrick.eriksson@chalmers.se, +46 31 772 18 32.

Publicerad: on 30 aug 2017.