NM
Hållbara initiativ inom mat, möbler och semester står i fokus för nya forskningsprogrammet "From Niche to Mainstream". ​​
Illustration: ​Christian Löwhagen

Första rejäla forskningsprogrammet om hållbar konsumtion

Chalmers spelar en nyckelroll i ett omfattande forskningsprogram där fokus är att undersöka existerande exempel på hållbar konsumtion och hur man bäst kan sprida dem brett i samhället.
– Det är fantastiskt roligt naturligtvis. Det pratas mycket om hållbar konsumtion men det här är första gången det blir något rejält svenskt forskningsprogram kring det, säger Jörgen Larsson, forskare på institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap.
Fokus ligger på tre teman: mat, möbler och semester. Det är tre områden där personliga val kan ge stora minskningar i miljöpåverkan och det är också områden där politiska styrmedel utnyttjats i mycket liten utsträckning, om man jämför med exempelvis transport och energi. 

– I de här områdena får miljömedvetenheten också draghjälp av andra faktorer. Minskad köttkonsumtion är till exempel bra för klimatet, men också positivt för den egna hälsan och ekonomin, säger Jörgen Larsson (bilden).  

Mat, möbler och semester är också områden där många initiativ för att stimulera hållbar konsumtion tagits på gräsrotsnivå eller inom enskilda företag. Så det finns många möjliga alternativ att undersöka, för att se under vilka förutsättningar det skulle vara gynnsamt att skala upp dem. 

– Sammantaget tror vi att det innebär att det finns stora möjligheter till framgång i de här områdena.  

Strävar mot en samhällsförändring
Det är Mistra – stiftelsen för miljöstrategisk forskning – som finansierar programmet ”Sustainable consumption - From Niche to Mainstream” som leds av KTH med engagemang från Chalmers och andra forskargrupper, samt tjugofyra andra partners inom näringslivs- och myndighetssverige. 

– Det här är ett program som strävar mot en samhällsförändring i bred mening. Vi har duktiga forskare inom hållbar konsumtion och programmet har möjlighet att samla kraften hos kompetenta avnämare. Personligen gillar jag programmets ansats: att gå från nischbeteende till mainstream. Det ligger nära Mistras själ, säger Åke Iverfeldt, vd för Mistra.

Jörgen Larsson har själv lång erfarenhet av att arbeta med olika aspekter av hållbarhet, till exempel inom Mistra Urban Futures projektet WISE (Well-being in Sustainable Cities). I resultatet från WISE-projektet finns bland annat slutsatsen att det finns klimatomställningar och livsstilsförändringar som inte nödvändigtvis behöver resultera i personliga uppoffringar, utan att det går att kombinera en hög nivå av personligt välbefinnande med minskande utsläpp. Jörgen och hans kollegor ska nu arbeta vidare med slutsatserna från WISE i ryggen och han ser fram emot att samarbeta med de olika parter som ingår I programmet.

 – En viktig del när man jobbar transdisciplinärt är att alla är jämbördiga parter och jobbar på ett demokratiskt sätt. Det gäller att få ett medskapande så att vi kan hitta former för att samverka med alla inblandade. Våra erfarenheter från WISE och andra tidigare projekt om hur man kan samverka med offentliga aktörer kommer vi verkligen ha stor nytta av, säger Jörgen Larsson. 

Jörgen deltar i programmet tillsammans med kollegorna Jonas Nässén, David Andersson, Anna Elofsson och John Holmberg, alla på avdelningen för Fysisk resursteori på institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap. 

Text och bilder: Christian Löwhagen. 

Läs mer på KTH:s hemsida: "Storsatsning på hållbar konsumtion".  

Läs mer i Mistras pressmeddelande: "45 miljoner kronor till forskning om hållbar konsumtion​". 

Publicerad: ti 08 aug 2017. Ändrad: ti 19 sep 2017