Elias Hartvigsson erhåller Eva Selin Lindgrens minnesstipendium

​Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne har i år delat ut sitt stipendium till Elias Hartvigsson, doktorand på institutionen för energi och miljö, Chalmers.
Elias HartvigssonElias Hartvigsson delar sin tid mellan avdelningarna Elteknik och Miljösystemanalys. Projektet som Elias arbetar med är inriktat på modellering av laster i mindre elsystem, fristående från stora nationella elnät. Dessa elsystem är företrädesvis baserade på lokala förnybara energikällor, så som småskalig vattenkraft, solel eller olika kombinationer av energikällor. Elias arbete har hög relevans för utformningen och styrningen av dessa mindre elnät, något som är av stor betydelse i de delar av fattiga länder som arbetar med att genomföra landsbygdselektrifiering. Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne delar årligen ut ett stipendium på tjugotusen kronor, vartannat år inom miljövetenskaplig forskning och vartannat år inom cancergenetisk forskning.

Professor Eva Selin Lindgren var 1990-1998 sektionsdekanus på Sektionen för miljövetenskap, som sedermera blev Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. Under hennes tid startades tvärvetenskaplig forskarutbildning och grundutbildning inom ämnet miljövetenskap samt stärktes miljöforskningen vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. I samband med professor Eva Selin Lindgrens bortgång 2011 instiftades en minnesfond för att främja cancergenetisk och miljöteknisk forskning.

Text: Mikael Östblom

Publicerad: to 10 apr 2014.