Stora frågorna

De STORA frågorna i fokus för ny kvällskurs

I höst presenterar Chalmers den nya kvällskursen ”De stora frågorna”, som riktar in sig på några av de frågor om livet, universum och framtiden som funnits med människan ända sedan hon tog sina första steg. 
– Vi vill ge den här kursen eftersom vi tror att människan har ett stort och fundamentalt behov av att reflektera över stora frågor, som ligger långt bortom vardagliga utmaningar och till och med bortom de stora samhällsutmaningar vi ser idag, säger Martin Nilsson Jacobi, professor i komplexa system på Chalmers och en av kursens fyra lärare. 
Som människor har vi i tusentals år ifrågasatt världen runt oss och funderat kring vår egen roll i den. I den traditionen lanseras nu kvällskursen "De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden", där fyra Chalmersforskare tar sin utgångspunkt i fyra för mänskligheten fundamentala frågor. 
  • Vilka är världens byggstenar? (Jan Petter Hansen)
  • Vad är liv? (Martin Nilsson Jacobi)
  • Är vi ensamma i Universum? (Per Bjerkeli)
  • Vilka utmaningar ligger framför oss? (Olle Häggström)
  Sista ordinarie ansökningsdag är den 15 april, men ansökan kommer att hållas öppen tills kursen är fulltecknad. 

  Frågorna kursen ska ta upp kanske låter lite mer filosofiska än vad man traditionellt sett lär ut på en teknisk högskola som Chalmers, men dels har de alla sin utgångspunkt i grundläggande vetenskaper och dels finns det absolut anledning för en blivande ingenjör att ägna tid åt stora frågor. Akademins uppgift om ”livslångt lärande” kräver också en ständig utveckling av de kurser som ges. 

  – Teknikutvecklingen idag är oerhört snabb och genomgripande i samhället, vilket gör att vi bör se tekniska högskolor och ingenjörer som viktiga bärare av samhällsförändring. Det ställer då krav på oss att reflektera ​över teoretiska/filosofiska frågor som spänner bredare än vi kanske tidigare varit vana vid, som till exempel de frågor vi lyfter i denna kursen, säger Martin Nilsson Jacobi. 

  Han ska i sina föreläsningar under rubriken ”Vad är liv?” dels beskriva livets utveckling och komplexitet på jorden fram till idag, samt ta upp frågan om syntetiskt liv. Den sistnämnda frågan är något som Olle Häggström kommer att haka på när det handlar om vilka utmaningar som ligger framför mänskligheten: 

  – Vi befinner oss i en speciell tidpunkt i historien. Max Tegmark uttryckte det fint i poddcasten ”Making sense” : "För första gången i vår planets 4.5 miljarder år långa historia står vi inför ett vägskäl, där det troligtvis inom vår livstid kommer att avgöras huruvida vi går under eller tar oss samman". 

  – I framtiden ser vi olika sätt att förbättra mänskliga förmågor med hjälp av t ex läkemedel, genteknik eller maskin-hjärnans gränssnitt – kanske i sådan utsträckning att det förändrar människans natur bortom det vi idag anser vara mänskligt och skapa en posthuman era. Jag kommer att föreläsa om vikten att kartlägga de områden som ligger framför oss så att vi kan handla framsynt och maximera våra chanser att skörda nyttan av den nya teknologin och samtidigt undvika farorna, säger Olle. 
  Livets byggstenar på jorden och i Universum​​
  Livets byggstenar är fokus för de återstående delarna av kursen, där Jan Petter Hansen, prefekt vid institutionen för rymd-, geo och miljövetenskap behandlar de grundläggande byggstenarna i naturen, hur dom bildar atomer och hur atomer slår sig samman till molekyler och större strukturer, för att till slut landa i det som varit kärnan i allt liv vi känner till på jorden, DNA. 
  Per Bjerkeli utgår också från atomer och molekyler och hur de har bildat stora strukturer och objekt, som galaxer, stjärnor och planeter, när Universum kom till. Framför allt kommer hans föreläsningar att handla om hur planeter och solsystem bildas, var i universum man kan tänka sig att finna liv, och hur man undersöker dessa frågor med vetenskapliga metoder.
  Viktigt att höja blicken ​
  Kursen är egentligen inte en reaktion på den våg av faktaresistens, förnekande av vetenskap och onyanserad debatt som sveper över världen, även om det är lätt att göra den tolkningen. 

  – Jag tror inte att vår tids förhållande till kunskap och “sanning” är så vitt skild från tidigare. Jag tror också att vikten att höja blicken och fundera på stora frågor alltid har varit och kommer vara av stort intresse och stor vikt för oss som människor. Så vi tar fotfäste och avstamp i frågor som i alla tider berört oss människor och sedan använder vi den utsiktspunkten för att blicka framåt från det speciella läge som människan nu har nått, avslutar Martin Nilsson Jacobi. 

  Text: Christian Löwhagen

  Mer praktisk information om kursen och dess innehåll, samt hur du ansöker hittar du här.

  Publicerad: ti 03 sep 2019.