Cirkular modell

Cirkulär ekonomi i fokus för nordisk avfallskonferens

Chalmers var en av arrangörerna bakom den fjärde upplagan av konferensen "Avfall i nytt fokus" som samlade forskare och branschrepresentanter från Sverige, Norge och Danmark i slutet av mars. "Fokus har flyttats till att försöka använda materialresurser på ett mer hållbart sätt. Det handlar om design, återanvändning och återtillverkning, inte bara om lämplig behandling av det avfall som till slut uppkommer", säger Maria Ljunggren Söderman, Chalmers, en av konferensens arrangörer.​
​Totalt deltog ett hundratal personer i tvådagarskonferensen som samlade viktiga aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet och arrangeras av Waste refinery, Chalmers tekniska högskola, IVL, Re:source och RISE med stöd från Chalmers styrkeområden Energi och Building Futures.

Bland mycket annat på agendan presenterades "Utredningen cirkulär ekonomi" av Jenny von Bahr, utredningens huvudsekreterare. I utredningen föreslås bland annat ett Hyberavdrag, alltså avdrag i samma anda som ROT och RUT, men riktat till den som hyr, köper begagnat eller reparerar. Och det knöt väl an till konferensens huvudteman som var cirkulär ekonomi, där en viktig aspekt är att varor och tjänster designas med fokus på hållbarhet.

– Till konferensen kommer man varje år för att få reda på det nya inom forskningen. Vi vill vara en mötesplats för akademi, samhälle och näringsliv, säger Inge Johansson, RISE, en av arrangörerna. 

Flera forskare från Chalmers fanns på plats för att presentera och diskutera kring ämnen som:
  • Lärdomar från ett sekel av materialåtervinning i bilens värdekedja. Magnus Andersson, Chalmers.
  • Vad är det som hindrar recirkulation? Isabel Ordóñez Pizarro, Chalmers.
  • Pilotprojektens roll i innovationssystemet. Hans Hellsmark, Chalmers.
  • Byggavfall som resurs – tänk Constructivate. Max Björkman, Chalmers Industriteknik.
  • Textilåtervinningens miljönytta och utmaningar, Sandra Roos, Swerea (disputerade på Chalmers i januari 2017.

Läs mer på konferensen Avfall i Nytt Fokus's hemsida

Arrangörerna Maria Ljunggren Söderman och Inge Johansson RISE intervjuades i Sveriges radios P1 Morgon tillsammans med Karin Karlfeldt Fedje, som alltså talade på konferensen om hur man kan återvinna material ur askan efter avfallsförbränning. Lyssna på inslaget här

Text: Christian Löwhagen.​

Publicerad: to 30 mar 2017. Ändrad: to 06 apr 2017