42 miljoner till forskning om cirkulär ekonomi

​Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beslutat att finansiera forskningsprogrammet REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking) med 42 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Syftet är att bidra till utvecklingen av ett samhälle som bygger på resurseffektivitet och slutna materialflöden.

Professor Anne-Marie TillmanBakom ansökan står Linköpings universitet tillsammans med Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola. En väsentlig del av programmet kommer att utföras vid avdelningen för miljösystemanalys, Chalmers, under ledning av professor Anne-Marie Tillman och forskare Maria Ljunggren Söderman. 

– Forskningen integrerar produkt- och tjänstedesign med utveckling av affärsmodeller och policy. I programmet deltar dessutom ett stort antal företag och organisationer, vilket bäddar för ett märkbart uppsving för området inom såväl forskning som praktik. Vi kan inte nog understryka hur viktiga dessa frågor är för framtiden, säger Anne-Marie Tillman.

 

Läs hela pressmeddelandet på Mistras webbplats

Läs mer om avdelningen för miljösystemanalys

 


Publicerad: ti 06 nov 2018.