Adrian Gunnarsson, Rymd,- geo- och miljövetenskap

"​Experimental and numerical studies of thermal radiation in gas, coal and co-fired pilot test facilities"
Adrian Gunnarsson presenterar sin licentiatavhandling: ”Experimental and numerical studies of thermal radiation in gas, coal and co-fired pilot test facilities”. 
Adrian är doktorand på avdelningen för Energiteknik, på institutionen för Rymd,- geo- och miljövetenskap.

Examinator: Filip Johnsson, professor, Energiteknik
Huvudhandledare: Klas Andersson, biträdande professor, Energiteknik

Diskussionsledare: Håkan Nilsson, professor, Avdelningen för strömningslära, institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.
Kategori Licentiatseminarium
Plats: EB, hörsalsvägen 11
Tid: 2017-05-22 10:00
Sluttid: 2017-05-22 12:00

Publicerad: to 11 maj 2017.