Geovetenskap och fjärranalys

Avdelningen bedriver forskning för att angripa globala miljöproblem och förstå globala geodynamiska processer. Både genom mätteknisk kompetens, inklusive mätningar från markytan, satellitmätningar och tolkning av dessa mätningar, samt modellbildning. Vi utvecklar även instrument, tillämpningar och analysmetoder.

Vi fokuserar på följande fyra forsknings​​områden:

Rymdgeodesi och geodynamik

Vår forskning handlar om globala geodynamiska processer. Vi genomför mätningar och analyser dessa t.ex. för att bestämma rörelser i jordskorpan, jordens rotationsparametrar, mängden vattenånga i atmosfären, och förändringar i tyngdkraftsfältet. Huvudsakligen använder vi rymdgeodetiska metoder så som geodetisk VLBI och globala satellitnavigations system (GNSS), samt markbaserat radiometrar, och gravimeter. Arbetet kompletteras med motsvarande modellberäkningar.​​​​ Läs mer om forskningen inom rymdgeodesi och geodynamik​.

Global miljömätteknik och modellering

Gruppen försöker angripa globala miljöproblem på två sätt.  Både genom mätteknisk kompetens, speciellt inom området satellitmätningar, och genom tolkning av dessa mätningar. Vår specialitet är mikrovågs- och optisk spektrometri av atmosfären, som vi använder ombord på den svenska satelliten Odin. Vi arbetar också med teknikutveckling för nästa generation instrument. Läs mer om forskningen inom global miljömätteknik och modellering​.

Optisk fjärranalys​

​Vi arbetar med att utveckla och tillämpa optiska mätmetoder för atmosfärsforskning. Specifikt utvecklar vi instrument och mätstrategier skräddarsydda för olika miljöproblem. Arbetet är mycket praktiskt orienterat och bedrivs i starkt internationellt samarbete. Läs mer om forskningen inom optisk fjärranalys

Radarfjärranalys​

Forskningen syftar till ny kunskap om metoder och tillämpningar för fjärranalys med radar. I arbetet ingår att utveckla signal- och bildbehandlingsalgoritmer, mätsystem och modeller för elektromagnetisk spridning. Den största fördelen med radarteknik är att den fungerar även nattetid och när det är dålig sikt (moln, regn, dimma etc.), vilket är speciellt viktigt för mätningar över världens skogsmarker och i Arktis. Läs mer om forskningen inom radarfjärranalys.

 

Tf avdelningschef:

Fredrik Hedenus​

 

Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2022.