Rymdgeodesi och geodynamik

Vår forskning handlar om globala geodynamiska processer. Vi genomför mätningar och analyser dessa t.ex. för att bestämma rörelser i jordskorpan, jordens rotationsparametrar, mängden vattenånga i atmosfären, och förändringar i tyngdkraftsfältet. Huvudsakligen använder vi rymdgeodetiska metoder så som geodetisk VLBI och globala satellitnavigations system (GNSS), samt markbaserat radiometrar, och gravimeter. Arbetet kompletteras med motsvarande modellberäkningar.​
Mätningar a​v globala geodynamiska rörelser
  • Landhöjningen, både i vertikal och horisontell led. Dessa horisontella rörelser har inte kunnat mätas tidigare.
  • Havets absoluta höjning, med hjälp av olika mätningar av havets höjd relativt jordskorpan. Detta är en nyckelparameter i modeller över jordens klimat och havens eventuella uppvärmning.
  • Jordens deformation som härrör från tidvattnets och atmosfärens belastningseffekt på jordskorpan.
  • Jorden rotation och dess variationer med hjälp av VLBI-tekniken.
Mätningar av globala rörelser (plattektonik) började 1980. Onsala är ett av de radioastronomiska observatorier som har den längsta historiken för mätning av jordens rörelser. 

Mätningar i atmosfären
Atmosfärens variationer, främst med avseende på vattenånga i tropospfären, är ett område vi fokuserar på.
  • Korttidsprognoser till vädertjänster, speciellt vid extrema vädersituationer.
  • Långtidsmätningar med GNSS över långa tidsskalor, 15 år eller mer. Dessa har troligen en mycket stor potential för att övervaka klimatförändringar och/eller validera klimatmodeller både regionalt och globalt. 
  • Mätningar av molekyler i troposfären och mellersta atmosfären med hjälp av markbaserade radiometrar.
  • Mätningar av variationer i jonosfären med hjälp av GNSS.
Mätningar av tyngdkraftsfältet
  • Mätningar med en supraledande gravimeter för att studera förändring av tyngdkraftsfältet p.g.a. landhöjning.
  • Modellering av tidvattnets och atmosfärens påverkan på tyngdkraftsmätningar.

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.