Satelliten Odin

Global miljömätteknik och modellering

Gruppen försöker angripa globala miljöproblem på två sätt. Genom mätteknisk kompetens, speciellt inom området satellitmätningar, och genom tolkning av dessa mätningar. 

​​​Vår specialitet är mikrovågs- och optisk spektrometri av atmosfären, som vi använder ombord på den svenska satelliten Odin. Med hjälp av dessa metoder kan vi kartlägga ett flertal gaser i atmosfären, såsom ozon, vattenånga och lustgas.  Därefter, med hjälp av avancerade matematiska modeller, kan dessa data tolkas så att vi bättre förstår de processer som påverkar ozonnedbrytning, klimateffekter m.m.

Vi arbetar också med teknikutveckling för nästa generation instrument, i synnerhet matematisk modellering av höghöjdsmolns påverkan på mikrovågsmätningar samt tomografiska metoder för att förbättra den rumsliga upplösningen hos satellitmätningar.​
​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.