FRT

Fysisk resursteori

På Fysisk resursteori utvecklar vi kunskap för en övergång till en hållbar framtid där världens befolkning lever ett gott liv. Vår forskning fokuserar på växelverkan mellan teknik, samhälle och natur. 
Vi använder ett systemperspektiv för att utföra tvärvetenskaplig forskning som innefattar teoriutveckling, matematisk modellering, så väl som kvantitativa och kvalitativa analyser. Vi strävar efter ett aktivt engagemang och en levande dialog med samhället, genom utbildning, interaktion med intressegrupper och stöd till beslutsfattare.

Inom fysisk resursteori bedriver vi tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom hållbar utveckling, energisystem i ett klimatperspektiv, industriell ekologi samt komplexa system.
Forskning
Forskningen inom fysisk resursteori har sina rötter inom fysik. Inledningsvis var forskningen inriktad mot omvandlingen av fysiska resurser (material och energi) i naturliga och samhälleliga system samt uppbyggnaden och bevarandet av strukturer. Idag är forskningen mer tvärvetenskaplig och kan delas in i två områden:
Hållbar utveckling​
Vi analyserar och utformar modeller kring olika resursflöden i samhället (energi, mat och material). Målet är att, på ett hållbart sätt, kunna förse jordens växande befolkning med dessa resurser.
Komplexa system​
Forskningen inom komplexa system är tvärvetenskaplig och sträcker sig från studier av komplexa företeelser i naturen och samhället till utvecklingen av metoder för att konstruera och studera komplexa system i mjukvara och hårdvara. Vår forskning innefattar statistisk fysik och informationsteori för komplexa och mesoskopiska system, samverkansevolution, agentbaserad modellering, evolutionär programmering, artificiellt liv, robotteknik, intelligens och lärande.​
Utbildning
Fysisk resursteori ger kurser på både grundutbildnings- och forskningsnivå och är även involverad i två internationella masterprogram, Industrial Ecology och Complex Adaptive Systems.


Publicerad: on 07 mar 2012. Ändrad: må 05 mar 2018