Navigerande av hållbarhetsomställningar

Forskargruppen bedriver inter- och transdisciplinär forskning om hållbar omställningen. Vi arbetar med frågeställningar som rör hantering och vägledning av samhälleliga förändringsprocesser kopplat till komplexa hållbarhetsutmaningar i riktning mot en hållbar framtid. Forskningen söker förstå, utveckla och utvärdera ramverk, metoder och verktyg för att navigera omställningar i praktiken, med fokus på systemförändring och socialt lärande. Områden av intresse inkluderar backcastingexpeditioner, samhälleliga labb, socio-tekniska system, utbildning och lärande, samt transformativt ledarskap inkluderat inre förmågor, reflexivitet och etik.

 

Forskningsfälten om hållbar omställning och transformation växer internationellt. En backcastingmetodik är centralt i gruppens arbete med hållbar omställning. Den har under de senaste 30 åren utvecklats, tillämpats och utvärderats i en mångfald av omställningsprocesser i Sverige liksom internationellt. Gruppen har medgrundat Chalmers Initiativ för Innovation och Hållbarhetsomställningar som till exempel stod som värd för den 8e Internationella Konferensen om Hållbarhetsomställningar (IST). Gruppen leder Chalmers UNESCO-professur i Utbildning för Hållbar Utveckling och har utvecklat Challenge Lab, som tilldelats EAUC/UNEP GUPES Green Gown Award.

 

Gruppen kombinerar insikter från teoretisk-konceptuell forskning med fallstudier och processutvärderingar. Forskningen inkluderar litteraturgenomgångar, kvalitativa empiriska jämförelser och syntesarbete för att kumulera kunskap om generiska kvalitéer, mekanismer och egenskaper hos transformativa angreppssätt för komplexa hållbarhetsutmaningar som kan överföras till olika kontexter och sammanhang.

 

 

Seniora forskare: ​

John H​​olmberg, Johan Holmén

 

Nyckelpublikationer​

Holmberg, J., & Robèrt, K.-H. (2000). Backcasting from non-overlapping sustainability principles - a framework for strategic planning. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 7, 291–308.

 

Holmberg, J., & Larsson, J. (2018). A Sustainability Lighthouse—Supporting Transition Leadership and Conversations on Desirable Futures. Sustainability, 10(11), 3842. https://doi.org/10.3390/su10113842

 

Holmberg, J., & Holmén, J. (2022). Higher Education Leadership: Cruise or Expedition? In H. Lotz-Sisitka & E. Rosenberg (Ed.), NORRAG Special Issue 07: Education in Times of Climate Change. Network for international policies and cooperation in education and training.

 

Holmén, J., Williams, S., & Holmberg, J. (2022). Comparing sustainability transition labs across process, effects and impacts: Insights from Canada and Sweden. Energy Research & Social Science, 89, 102522. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102522

 

Holmén, J., Adawi, T., & Holmberg, J. (2021). Student-led sustainability transformations: Employing realist evaluation to open the black box of learning in a Challenge Lab curriculum. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(1). https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2020-0230

 

McCrory, G., Holmén, J., Schäpke, N., & Holmberg, J. (2022). Sustainability-oriented labs in transitions: An empirically grounded typology. Environmental Innovation and Societal Transitions, 43, 99–117. https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.03.004

 

Sidansvarig Publicerad: on 12 okt 2022.