Extragalaktisk astronomi

Vår forskning sträcker sig över en stor bredd av ämnen från stjärnbildning och spiralstrukturer i närliggande galaxer till tillväxten av supermassiva svarta hål i galaxkärnor till utveckling av galaxer och hopar i det unga universum. Vi genomför observationer, teoretisk forskning och utveckling av numersika simuleringar. Vi hjälper också till att uveckla framtida både markbaserade- och rymdteleskop.


Enhetschef:

Susanne Aalto

Publicerad: må 24 apr 2017. Ändrad: fr 12 maj 2017