Publikationer

Våra forskare och studenter producerar varje år en stor mängd publikationer, såsom doktors- och licentiatavhandlingar, examensarbeten, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter. 

För en fullständig lista över institutionens publikationer hänvisar vi till Chalmers Publication Library​ där du kan söka bland publikationer för hela institutionen, dess avdelningar och forskargrupper publicerade från 1 maj 2017 och framåt. 

För att hitta tidigare artiklar kopplade till våra avdelningar och forskargrupper, finns de under tidigare institutionerna: 

Publicerad: fr 31 mar 2017. Ändrad: fr 28 apr 2017