Forskning

​Vi observerar universum, jorden, klimatet och energisystemen för att på olika sätt främja hållbar utveckling på en global skala, såväl som i små och komplexa system.
Fokus ligger dels på experimentell och teoretisk forskning, dels på utveckling, användning och utvärdering av metoder och verktyg för analys av teoretiska och tekniska system och modeller. Vi utvecklar dessutom nya känsliga instrument för forskning om rymden, jorden och miljön.

Forskningen vid Institutionen för rymd-,  geo- och miljövetenskap är organiserad i fem avdelningar. Välj i menyn för mer information om respektive avdelning och deras specialområde.

Publicerad: fr 31 mar 2017. Ändrad: to 27 apr 2017