Rymdgeodesi och geodynamik

​Inom vår forskning gör vi mätningar för att bestämma rörelser i jordskorpan, jordens rotationsparametrar och mängden vattenånga i atmosfären, huvudsakligen med hjälp av GPS och VLBI.

Mätningar av globala rörelser
  • Landhöjningen, både i vertikal och horisontell led. Dessa horisontella rörelser har inte kunnat mätas tidigare.
  • Havets absoluta höjning, med hjälp av olika mätningar av havets höjd relativt jordskorpan. Detta är en nyckelparameter i modeller över jordens klimat och havens eventuella uppvärmning.
  • Jordens deformation som härrör från tidvattnets och atmosfärens belastningseffekt på jordskorpan.
  • Jorden rotation med hjälp av VLBI-tekniken.

Dessa mätningar av globala rörelser (plattektonik) började 1980. Onsala är ett av de radioastronomiska observatorier som har den längsta historiken för mätning av jordens rörelser. 

Mätningar i atmosfären

Atmosfärens variationer, främst med avseende på vattenånga, är ett område vi fokuserar på.

  • Korttidsprognoser till vädertjänster, speciellt vid extrema vädersituationer.
  • Långtidsmätningar med GPS över långa tidsskalor, 10 år eller mer. Dessa har troligen en mycket stor potential för att övervaka klimatförändringar och/eller validera klimatmodeller både regionalt och globalt. 

 

Enhetschef:

 


Publicerad: må 14 okt 2013. Ändrad: ti 31 okt 2017